Stara i pełna biurokracji WPR

Minister Marek Sawicki wziął 8 lutego br. udział w konferencji „System doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej – propozycje reformy”.

Witając uczestników minister powiedział: „O tym, jak istotne i potrzebne jest doradztwo rolnicze, w tym gronie mówić nie trzeba. Chciałbym, abyśmy na początku tej konferencji, odpowiedzieli sobie na pytanie: komu tak naprawdę jesteście państwo, jako doradcy, potrzebni, kto oczekuje od was pomocy? Chciałbym również, aby to spotkanie było okazją do dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału Europy i rolnictwa europejskiego w światowym wzroście produkcji rolnej. Musimy zastanowić się nad kształtem WPR, nad tym, czy jest ona polityką, jakiej oczekują rolnicy, podatnicy, a przede wszystkim konsumenci.”

„Mam głębokie, wewnętrzne przekonanie – mówił dalej Marek Sawicki – że WPR bardzo się nam zestarzała i nadmiernie zbiurokratyzowała. Dlatego konieczne jest, nie tylko podjęcie dyskusji o jej uproszczeniu, lecz także podjęcie rzeczywistych działań w kierunku reformy. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy uznamy, że Europa jest jednolitym regionem, jednakowo doceniającym wszystkich swoich rolników. Dwadzieścia siedem obecnie funkcjonujących polityk narodowych wraz z ich kryteriami, należy zastąpić jedną, nową, wspólną polityką rolną. Wspólną nie z nazwy, ale ze sposobu zorganizowania. Setki kryteriów podziału środków należy zastąpić kilkoma obiektywnymi, mierzalnymi statystycznie, porównywalnymi dla wszystkich państw unijnych. Rolnik w Polsce oczekuje takich samych warunków, jak rolnicy w innych krajach UE. Wspólna Polityka Rolna nie może być instrumentem zakłócania konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim. W imię jednolitej Europy apeluję do polityków europejskich o to, abyśmy uprościli Wspólną Politykę Rolną, doprowadzili do wprowadzenia jednolitych, obiektywnych kryteriów, a co za tym idzie wyrównali poziomy wsparcia, abyśmy dokonali solidnej, głębokiej reformy.”
Mówiąc na temat bezpieczeństwa żywnościowego na świecie minister zaznaczył: „Rosnącego zapotrzebowania na żywność nie da się zaspokoić przy polityce stagnacji. Należy wspierać produkcję w Afryce i Azji, ale warto, aby ta produkcja była lokowana na tych rynkach, gdzie mamy do czynienia z miliardem głodujących i z trzema miliardami niedożywionych. Warto, żeby właśnie tam w pierwszej kolejności lokować lokalną produkcję, a nie niepotrzebnie emitować dwutlenek węgla transportując ją w inne rejony świata.”

Zdaniem ministra Sawickiego w dyskusji na temat zadań, jakie stoją przed doradztwem rolniczym, należy przede wszystkim skupić się nad tym, w jakich realiach i ramach prawnych będzie ono w przyszłości funkcjonować. „Jeśli wspólnie podejmiemy trud uproszczenia i odbiurokratyzowania WPR, to więcej czasu poświęcimy na pracę z rolnikiem, na budowanie pozycji gospodarstw, poprawianie ich efektywności oraz konkurencyjności.”
W konferencji, zorganizowanej przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki oraz Europejskie Centrum Badawcze w Isprze, uczestniczą przedstawiciele organizacji doradczych z krajów Unii Europejskiej, dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego. Ponadto przedstawiciele nauki, ARiMR, ANR i ARR, samorządu wojewódzkiego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, senackiej i sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Pierwszy dzień dwudniowej konferencji to wystąpienia plenarne i dyskusja na temat organizacji i zadań doradztwa rolniczego w kontekście nowych wyzwań i reformy Wspólnej Polityki Rolnej. To również prezentacja polskiego systemu doradztwa rolniczego oraz raportu z badań, dotyczącego systemów doradztwa rolniczego (tzw. FAS – Farm Advisory System) w Unii Europejskiej.

Natomiast drugi dzień to wyjazdy terenowe: do Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, które odpowiada za doskonalenie zawodowe doradców rolniczych oraz do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „Poświętne” w Płońsku, w celu zapoznania z zadaniami i metodyką pracy doradczej.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here