Susza 2020: największy deficyt wody w północno-zachodniej Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była dodatnia, wynosiła 24 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 7 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 V – 30 VI). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 124 mm.

Susza wciąż na Pobrzeżu Sczecińskim, Pojezierzu Pomorskim oraz w Wielkopolskim

Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -179 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (1 V – 30 VI) zmniejszył się od 10 do 20 mm.

Duże niedobory wody od -120 do -159 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego, a we wschodnich rejonach tych regionów notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. Na pozostałym terenie Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych. Natomiast na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego notowano zmniejszenie KBW w stosunku do poprzedniego okresu raportowania o 20 mm, jednakże na tym terenie nadal notowano duży nadmiar wody wynoszący od 100 do nawet 200 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

 • Zachodniopomorskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Lubuskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Pomorskiego.
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Łódzkiego.

Susza notowana jest w uprawach:

 • Rzepaku i rzepiku,
 • Zbóż jarych,
 • Krzewów owocowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Roślin strączkowych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Warzyw gruntowych.

Największe zagrożenie suszą wystąpiło w rzepaku i rzepiku

W szóstym okresie raportowania od 11 maja do 10 lipca 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 236 gminach Polski (9,53% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 85 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 3,43 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 2,22% gruntów ornych. tj. o 0,49 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

W tym okresie sześciodekadowym odnotowano wystąpienie suszy rolniczej także w uprawach zbóż jarych. Odnotowano ją w 74 gminach Polski (2,99% gmin kraju) tj. o 3,11 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 0,39% gruntów ornych. tj.o 1,59 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Susza w uprawach krzewów owocowych

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 72 gminach Polski (2,91% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie gmin z wystąpieniem suszy o 2,10 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 0,39% gruntów ornych, tj.o 0,93 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Susza w kukurydzy na ziarno

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w tych uprawach w 61 gminach Polski (2,46% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 8 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 0,33 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Wystąpiła na powierzchni 0,23% gruntów ornych tj. o 0,08 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Susza rolnicza została odnotowana w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 61 gminach Polski (2,46% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 8 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 0,33 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Wystąpiła na powierzchni 0,23% gruntów ornych tj. o 0,08 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Rośliny strączkowe

Susza rolnicza została odnotowana w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 38 gminach Polski (1,53% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 31 tj.o 1,53 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Wystąpiła w 2 województwach na powierzchni 0,12% gruntów ornych tj. o 0,22 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 30 gminach Polski (1,21% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 71 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 2,87 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 2 województwach na powierzchni 0,10% gruntów ornych, tj. o 0,61 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Truskawki

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 5 gminach Polski (0,20% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 55l gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 2,22 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 2 województwach.

Suszę rolniczą notowano w uprawach warzyw gruntowych, wystąpiła w 1 gminie Polski (0,04% gmin kraju).

Stwierdzamy, że największe niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 11 maja do 10 lipca występują w północno-zachodniej Polsce, jednakże są one mniejsze od 10 do 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (1 V-30 VI). Natomiast na południu kraju notowano obniżenie klimatycznego bilansu wodnego w stosunku do poprzednio okresu raportowanego o ponad 20 mm, jednakże na tych terenach nadal notowano duży nadmiar wody wynoszący od 100 do nawet ponad 200 mm.

Jak skutecznie zwalczyć zarazę w ziemniakach?

Wysokie opady na znacznym obszarze kraju w całym rozpatrywanym okresie spowodowały, że notowany jest nadmiar wody. Szczególnie duże wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły zwłaszcza w południowym obszarze Polski. Duży nadmiar wody notowany jest w dalszym ciągu na terenach woj.: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.

Zasięg suszy w stosunku do poprzedniego okresu raportowania zmniejszył się w uprawach:

 • zbóż jarych,
 • krzewów owocowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • roślin strączkowych,
 • zbóż ozimych,
 • truskawek,
 • warzyw gruntowych.

Zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą.

Jedynie w uprawach rzepaku i rzepiku zasięg suszy uległ wzrostowi.

W dalszym ciągu w północno-zachodniej Polsce występuje brak dostatecznej ilości opadów, powodując nadal duże niedobory wody w glebie na tym terenie. Występujący duży deficyt wody powoduje, że susza notowana jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego. W mniejszym stopniu niedobory wody dotyczą również województwa warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego.

Źródło: IUNG

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Satelitarny monitoring SM kluczowy aby produkować jakościową kiszonkę

Kiszonka z kukurydzy to podstawowa pasza w żywieniu krów mlecznych a jej jakość określa nie tylko koszt żywienia, koszt produkcji mleka ale też stan...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
4,540ObserwującyObserwuj
4,190SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE