Susza w USA wpłynie na ceny przetworów mleczarskich

W 2013 r. prognozowany spadek pogłowia krów i wolumenu produkcji mleka.

Niekorzystny przebieg warunków pogodowych w Stanach Zjednoczonych przyczynia się do silnego obniżenia plonowania kukurydzy i w rezultacie prawdopodobnego spadku jej produkcji – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Według prognoz USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w sezonie 2012/2013 zbiory kukurydzy w USA będą o około 13% niższe niż w poprzednim sezonie. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ziarna, zarówno na rynkach terminowych, jak i kasowym. Ostatnie deszcze poprawiły nieznacznie sytuacje na rynku roślin oleistych, niemniej i w tym przypadku oczekuje się spadku zbiorów soi i produkcji  śruty sojowej. Według USDA powyższe wpływa i będzie wpływało w 2013 r. na wzrost kosztów pasz.

W rezultacie już w sierpniu br. odnotowano wyższe uboje krów mlecznych. Ich pogłowie w 2012 r. szacowane jest na 9,215 mln sztuk (jeszcze w lipcu br. szacunki wskazywały na 9,230 mln sztuk), zaś w 2013 r. na 9,110 mln sztuk. Susza przełoży się także na spadek wydajności mlecznej krów. W konsekwencji produkcja mleka w USA w 2012 r. wyniesie około 90,7 mld litrów (spadek o 0,7 mld l wobec prognozy lipcowej), zaś w 2013 r. – 90,2 mld litrów. Jeżeli przyjąć, że prognozy konsumpcji mleka w USA w drugiej połowie 2012 r. i 2013 r. pozostaną niezmienione, wymusi to spadek eksportu przetworów mleczarskich (USA należą do 7 największych eksporterów artykułów mlecznych na świecie).

To oczywiście nie pozostanie bez wpływu na światowe ceny przetworów mleczarskich. Wprawdzie już wcześniej przewidywano, że koniec 2012 r. przyniesie poprawę koniunktury na globalnym rynku mleka, niemniej ostatnie wydarzenie w USA sprawiają, że polepszenia sytuacji cenowej można spodziewać się wcześniej.

Pierwsze sygnały ożywienia widoczne były już w sierpniu br. Według danych USDA w połowie bieżącego miesiąca w portach Oceanii ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o prawie 5% wobec lipca br. do odpowiednio 2700-3150 USD/t oraz 2750-3100 USD/t. Mleko pełne podrożało o około 2% do 2700-3100 USD/t, zaś ceny serów typu Cheddar utrzymały się na poziomie z końca lipca br.

Na poprawę sytuacji na rynku mleka wskazują także wyniki aukcji kontraktów terminowych, organizowanych przez nowozelandzką Fonterrę  na platformie GlobalDairyTrade. Podczas ostatniej z nich (15 sierpnia br.), umocniły się notowania wszystkich przetworów mleczarskich.

Ceny odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku w kontrakcie październikowym zwiększyły się o ponad 7% wobec końca lipca br. do odpowiednio 2973 USD/t i 2861 USD/t. Jeszcze większe zmiany odnotowano w przypadku maślanki i proszku – wzrost o 12,3% do średnio 2565 USD/t. 

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here