Susza znacznie obniży plony zbóż, ale ich ceny raczej nie wzrosną

Susza w Polsce i Niemczech przekłada się na niższe oczekiwania zbiorów zbóż w UE. W Polsce wg IUNG plony niektórych upraw mogą być co najmniej o 20 proc. niższe w porównaniu do średnich wieloletnich. Pogarszają się także oczekiwania dot. zbiorów pszenicy w Rosji – wynika z raportu AgroNawigator przygotowanego przez specjalistów z Centrum Analiz PKO Banku Polskiego.

rolnik, rolnictwo, zysk rolnika, AgroNawigator, PKO BP, pszenica, żyto, kukurydza, zbiory zbóż

W trzecim komunikacie dotyczącym wystąpienia warunków suszy w Polsce, IUNG stwierdził występowanie suszy rolniczej na obszarze kraju. Dotyczy ona m.in. zbóż ozimych i jarych, a także rzepaku i rzepiku. Powierzchnia upraw zagrożonych suszą rolniczą w kraju w okresie raportowania (11.IV-10.VI) w przypadku zbóż jarych wynosiła 64,7 proc., a w przypadku zbóż ozimych 49,0 proc.

– Jest to odpowiednio 15,8 pp i 11,7 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania – wyliczają eksperci z Centrum Analiz PKO Banku Polskiego.

Natomiast liczba gmin zagrożonych suszą w Polsce wynosiła odpowiednio 92,3 proc. i 88,2 proc. dla zbóż jarych i zbóż ozimych.

– Tak znaczna skala występowania suszy może przełożyć się na istotne straty w krajowych zbiorach zbóż – przewidują analitycy w najnowszym AgroNawigatorze.

Według IUNG plony wielu upraw w skali gminy mogą zmniejszyć się co najmniej o 20 proc. w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Gorsze oczekiwania dot. produkcji pszenicy w UE i Rosji

Deficyt opadów w niektórych krajach UE m.in. w Polsce i Niemczech przekłada się na pogorszenie oczekiwań dotyczących zbiorów w UE. USDA w najnowszym raporcie WASDE obniżyła prognozy unijnej produkcji pszenicy w sez. 2018/19 o 1 mln t do 149,4 mln t (-1,4 proc. r/r).

– Susze odczuwalne są także w Rosji gdzie zbiory tego zboża mogą spaść pierwszy raz w ostatnich 6 latach. USDA (raport z 12 czerwca 2018) ocenia rosyjską produkcję pszenicy w sez. 2018/19 na 68,5 mln t, tj. o 3,5 mln t mniej niż w pierwszej, majowej, prognozie (-19,4 proc. r/r) – czytamy w AgroNawigatorze.

Zmiany prognoz zbiorów w tych dwóch krajach przekładają się na spadek oczekiwań dotyczących światowej produkcji. Mimo lekkich korekt w górę prognoz dla USA, światowe zbiory pszenicy prawdopodobnie obniżą się o 1,8 proc. r/r (w maju oczekiwano spadku o 1,4 proc.), co nasila oczekiwanie podwyżek cenowych zbóż.

Wzrosty cen mogą być ograniczone poprzez wysoką podaż pszenicy uwarunkowaną rekordowymi zapasami na koniec sez. 2017/18. Mimo spadku, wskaźnik zapasy końcowe do zużycia w sez. 2018/19 ukształtuje się na poziomie 35,4 proc. (36,6 proc. w sez. 2017/18) i będzie drugim najwyższym w historii.

Redakcja AgroNews, fot. John Deere

Źródło: AgroNawigator PKO BP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here