System jakości wołowiny QMP uzyskał wsparcie z PROW

2 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Tadeusza Nalewajka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lucjana Zwolaka, zastępcy prezesa Agencji Rynku Rolnego oraz Jerzego Wierzbickiego, prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego z udziałem przedstawicieli mediów oraz innych przedstawicieli resortu rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także przedstawicieli świata nauki i branży mięsnej w Polsce.

\"\"
Od prawej strony: Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM; Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w MRiRW; Lucjan Zwolak, zastępca prezesa ARR; Małgorzata Białasiewicz (prowadząca konferencję).

Podczas konferencji przedstawiono informacje na temat prawnych podstaw wprowadzenia zmian w PROW na lata 2007-2013 i w krajowych aktach wykonawczych. Poinformowano o systemie jakości wołowiny QMP oraz o perspektywach rozwoju tego segmentu rynku wołowiny w Polsce.

System jakości wołowiny kulinarnej QMP uzyskał wsparcie finansowe z PROW na lata 2007-2013. To niezwykle ważny moment w rozwoju produkcji i sprzedaży segmentu wołowiny QMP w Polsce i bardzo konkretna finansowa zachęta dla producentów bydła oraz firm mięsnych. Walczyliśmy o to ponad trzy lata i tym samym osiągnęliśmy jeden z naszych celów strategicznych – podkreślił, Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Aby ułatwić szersze wprowadzenie wołowiny kulinarnej QMP na rynek w Polsce niezbędne jest wsparcie dla uczestników systemu QMP. Z tego powodu zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęte na forum unijnym niezbędne działania. Na początku grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na wpisanie systemu QMP do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące zmiany PROW 2007-2013 m.in. w tym zakresie opublikowane zostało na początku marca br.
W tym samym czasie rozpoczęła się też procedura zmiany rozporządzeń wykonawczych dla działań: 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz 133 „Działania informacyjne i promocyjne”, ponieważ to z tych właśnie działań będą mogli korzystać producenci wołowiny w Systemie QMP
– poinformował Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja AgroNews, fot. Biuro Prasowe MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here