Szykują się mniejsze zbiory zbóż

Według szacunków USDA z czerwca 2012 r. łączna produkcja zbóż w UE wyniesie 279 mln ton, wobec 283 mln ton poprzednio – informuje Marcin Krzemiński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Spadną zbiory pszenicy, kukurydzy i owsa, a wzrosną jedynie jęczmienia i żyta. Na dużo niższym niż przed rokiem poziomie oceniana jest produkcja zbóż na Ukrainie (46 wobec 55 mln ton), co wynika ze spadku zbiorów pszenicy.

Zbiory w Rosji obniżą się z 89 do 88 mln ton. Prognozy USDA wskazują także na spadek produkcji pszenicy w Polsce (z 9,26 do 8,10 mln ton), spowodowany stratami zimowymi. Wyższa będzie jednak niż przed rokiem produkcja kukurydzy (2,50 wobec 2,13 mln ton) i jęczmienia (3,60 wobec 3,34 mln ton), które częściowo zastąpiły zniszczone uprawy ozime.

Łączną produkcję zbóż w Polsce szacuje na 25,8 mln ton, wobec 26,3 mln ton w 2011 r. Polskie szacunki przewidują 7% spadek zbiorów (24,8 wobec 26,6 mln ton w 2011 r.). Spośród innych krajów UE produkcja pszenicy wzrośnie we Francji i W. Brytanii, a spadnie w Niemczech i Hiszpanii. Zbiory zbóż paszowych będą większe we Francji i Niemczech, a spadną w Hiszpanii.

Światowa produkcja zbóż w 2012 r. będzie wyższa niż w roku poprzednim. Najbardziej wzrośnie produkcja kukurydzy (z 873 do 950 mln ton), a także jęczmienia (do 135 mln ton) i żyta (do 13,4 mln ton). Nie zmienią się zbiory owsa (23,2 mln ton), a produkcja pszenicy spadnie z 694 do 672 mln ton.

Zbiory zbóż w USA wyniosą 451 mln ton, w tym 376 mln ton kukurydzy. Nieznacznie wzrośnie produkcja zbóż w Chinach i Indiach. Pomimo prognozowanych dobrych zbiorów, sytuacja na rynku sprzyja utrzymywaniu się wysokich cen ziarna na świecie. W czerwcu światowe ceny pszenicy i kukurydzy zwiększały się.

Mniejsze były zmiany cen jęczmienia. W Europie ceny pszenicy utrzymują wysoki poziom, a ceny kukurydzy nieznacznie się obniżają. Wysokie ceny ziarna utrzymują się także w kraju, a w czerwcu spadki były nieznaczne. Z wyjątkiem jęczmienia i żyta, ceny zbóż są niższe o 5-7% niż przed rokiem. Dalszy rozwój sytuacji cenowej będzie zależał od kolejnych prognoz zbiorów w UE i na świecie oraz warunków pogodowych w okresie zbiorów. Warto pamiętać, że do końca żniw nie jest znana ostateczne ilość i jakość zbiorów. W ciągu dziesięciu pierwszych miesięcy zakończonego sezonu skupiono w Polsce 6,16 mln ton zbóż podstawowych, tzn. o 2,8% więcej niż przed rokiem.

Rekordowo wysoki jest skup pszenicy, który wyniósł 4,74 mln ton (wzrost o prawie 10%). Drugi rok z rzędu obniżył się natomiast skup żyta. Zmniejszył się również wyraźnie skup pszenżyta. Zwiększył się zaś wyraźnie skup kukurydzy, który w okresie październik 2011 r. – maj 2012 r. wyniósł 1,48 mln ton, czyli o 60% więcej niż rok temu i ponad dwukrotnie więcej niż przed dwoma laty. W eksporcie dominuje kukurydza, przy mniejszym udziale pszenicy i śladowych ilościach innych zbóż, a eksport jest mniejszy od importu.

Sprowadza się głównie pszenicę i w mniejszym stopniu kukurydzę. W porównaniu do poprzedniego sezonu, w sezonie 2011/12 obniżyła się produkcja makaronów i mieszanek paszowych dla zwierząt. Wzrosła natomiast produkcja mąki żytniej i pszennej, przy mniejszych niż przed rokiem przemiałach. Większa była również produkcja pieczywa.

Według notowań MRiRW pod koniec czerwca 2012 r. ceny żyta, kukurydzy i pszenicy paszowej były o 20-23% wyższe niż pod koniec grudnia 2011 r. Ceny żyta i jęczmienia konsumpcyjnego wzrosły w tym czasie o 2-8%. Zmniejszyły się różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Pod koniec czerwca za jedną tonę pszenicy konsumpcyjnej można było kupić 1,03 tony pszenicy paszowej, a w przypadku żyta konsumpcyjnego i paszowego relacja ta wynosiła 1,11.

W maju, podobnie jak w kwietniu, wyraźnie wzrosły ceny produktów zbożowych na poziomie zbytu. Do rekordowych poziomów zwiększyły się również ceny detaliczne, z wyjątkiem chleba razowego. W związku z tym obniżył się udział ceny zboża w cenie pieczywa (do ok. 15,5%, wobec ok. 17% w sezonie 2010/11). Maj był kolejnym miesiącem wyraźnego wzrostu cen paszowych mieszanek przemysłowych, które przekroczyły rekordowe poziomy z końca poprzedniego sezonu i są o ok. 7% wyższe niż przed rokiem.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here