Ta transakcja zagrozi polskiemu rynkowi trzody chlewnej?

Komisja Europejska odesłała transakcję nabycia Pini Polonia przez Smithfield do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem unijnych urzędników przejęcie może ograniczyć konkurencję na polskim rynku uboju trzody chlewnej.

rolnictwo, portal rolny, Pini Polonia, Smithfield, UOKiK, produkcja trzody chlewnej, wieprzowina, świnie

Na wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o odesłanie sprawy Komisja Europejska przekazała mu proponowaną transakcję między amerykańską firmą Smithfield Foods a polską spółką Pini Polonia. Oba przedsiębiorstwa prowadzą działalność w zakresie uboju trzody chlewnej w Polsce.

Obawy UOKiK

W dniu 27 listopada 2017 r. Smithfield i Pini Polonia zgłosiły Komisji proponowaną transakcję. W dniu 15 grudnia 2017 r. UOKiK zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przekazanie mu do oceny proponowanej transakcji.

W swoim wniosku UOKiK wyraził obawy, że na niektórych polskich rynkach związanych z ubojem trzody chlewnej wystąpią problemy w zakresie konkurencji. Twierdził on również, że jest właściwym organem do oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję ponieważ:

  • transakcja nie będzie miała wpływu na rynki poza terytorium Polski,
  • UOKiK posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny tej sprawy, ponieważ przeprowadził kilka postępowań związanych z branżą rolniczą (w tym między innymi postępowania z udziałem Smithfield).

Dowody zgromadzone przez Komisję potwierdziły, że proponowana transakcja miałaby wpływ na konkurencję jedynie na rynku uboju trzody chlewnej w Polsce, na którym Smithfield i Pini Polonia są obecnie dwoma największymi podmiotami rynkowymi. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o odesłaniu proponowanej transakcji do UOKiK-u, który rozpatrzy sprawę w świetle prawa krajowego.

Przedsiębiorstwa i produkty

Smithfield Foods Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką zależną należącą pośrednio w całości do WH Group Limited. Zajmuje się ona głównie produkcją i ubojem trzody chlewnej oraz przetwórstwem i dystrybucją mięsa pakowanego oraz świeżej wieprzowiny za pośrednictwem swoich spółek zależnych i filii w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Polsce, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie.

Pini Polonia Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo prowadzące ubojnię trzody chlewnej w Kutnie na terenie Polski. Oprócz uboju trzody chlewnej Pini Polonia zajmuje się również dostarczaniem mięsa wieprzowego do placówek handlu detalicznego i do zakładów przetwórstwa celem dalszej obróbki.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here