\”Tak\” dla upraw roślin GMO?

Rząd pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie, z wyjątkiem przepisów zakazujących rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian, ponieważ wprowadzenie ich w życie naraziłoby Polskę na kary finansowe ze strony Unii Europejskiej.

\"\"
 

Zdaniem rządu, takie zakazy – jako niezgodne z prawem wspólnotowym – naraziłyby Polskę na kary finansowe ze strony Unii Europejskiej.

Rząd zwraca uwagę, że prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie jest co do zasady tożsamy z projektem rządowym. Rozbieżność dotyczy jedynie przepisów zakazujących rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian, a także regulacji dotyczących zaciągania kredytów przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Centrum Informacyjne Rządu podkreśla, że Rada Ministrów będzie mogła w rozporządzeniu wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Polski lub koniecznością uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt, roślin i środowiska. W resorcie rolnictwa przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych, który będzie przedmiotem prac legislacyjnych.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here