Tegoroczny Program \”Owoce w szkole\” zatwierdzony przez Kalembę

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole", które określa zasady realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014.

 

\"\"

 

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie „Owoce w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2013/2014, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:
·    Zgłoszenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” – do dnia 18.09.2013 r.
lub
·    Wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, gdy chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III uczęszczającym do tej szkoły oraz wnioskować do ARR o pomoc
 
Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce w szkole” zobowiązane są prowadzić Ewidencję dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej na formularzu VA stanowiącym załącznik do „Warunków”.

Dostawca zainteresowany udziałem w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014, który:
·    nie uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 jako zatwierdzony dostawca – powinien złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę dostawcy Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego Wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”
·    uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013 jako zatwierdzony dostawca – nie musi ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2013/2014, gdyż przyznane zatwierdzenie jest nadal ważne.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here