To był bardzo dobry rok dla upraw polowych

Zbiory głównych ziemiopłodów rolnych w 2020 r. przedstawiają się imponująco. Według danych wynikowych GUS możemy stwierdzić, że był to bardzo dobry rok.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych:

Powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7,2 mln ha, z tego:
– pszenicy około 2,5 mln ha,
– żyta około 0,9 mln ha,
– jęczmienia około 1,0 mln ha,
– owsa około 0,5 mln ha,
– pszenżyta około 1,3 mln ha,
– mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha.

Według szacunków GUS plony zbóż ogółem wyniosą ok. 42,5 dt/ha, tj. o 5,8 dt/ha (o 16%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 40,3 dt/ha, tj. w stosunku do ubiegłorocznych więcej o 5,1 dt/ha (o 14%).

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 44,2 dt/ha, tj. o 4,9 dt/ha (o 12%) więcej od plonów z roku ubiegłego.
Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 20%) więcej od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 2,9 mln t, tj. o około 23% więcej od ubiegłorocznych

Dojrzewanie rzepaku i rzepiku na przeważającym obszarze kraju przebiegało w sprzyjających warunkach pogodowych. Żniwa rzepaku i rzepiku rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca (nieco  później niż przed rokiem), powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie miesiąca, a zakończono w pierwszej połowie sierpnia. Nasiona rzepaku z tegorocznych zbiorów charakteryzują się niską wilgotnością i wysokim stopniem zaolejenia.
Ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 6% i wyniosła ponad 0,9 mln ha.

Rekordowe zbiory ziemniaków

Warunki wegetacji – od posadzenia do końca maja były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Dalszy przebieg warunków pogodowych na przeważającym obszarze kraju (od połowy maja do połowy września) na ogół sprzyjał dość wysokiemu plonowaniu odmian ziemniaka. Jednak z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji był różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie.

GUS: zbiory owoców z drzew większe niż w ubiegłym roku

Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się na około 0,3 mln ha. Zbiory ziemniaków szacuje  się na ok. 9,0 mln t tj. więcej od zbiorów ubiegłorocznych o 40%.

Buraki cukrowe

Warunki pogodowe w okresie wiosny nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego, dopiero majowe opady deszczu zapoczątkowały intensywny wzrost roślin. Przebieg warunków pogodowych od połowy maja do końca sierpnia sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych. Rośliny nadrabiały zaległości, tworząc wyjątkowo obfite ulistnienie. Intensywne opady deszczu we wrześniu i w październiku doprowadziły do nadmiernego uwilgotnienia gleby na plantacjach buraka, a lokalnie także do podtopień. Warunki wilgotnościowe gleby w końcowej fazie wegetacji spowodowały przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale także spadek polaryzacji i utrudniony zbiór. W wielu rejonach kraju (zwłaszcza w południowo wschodniej jego części) pojawiły się poważne problemy ze sprzętem buraków z pól oraz z terminowością dostaw buraków do cukrowni. Nadmiar wilgoci powodował też wysoki stopień zanieczyszczeń korzeni buraków.
Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 4% i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,5 mln t tj. o 5% więcej od uzyskanych w 2019 r.

Oprac. na podst. GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here