Toprex – architekt łanu i plonu

Dzięki zastosowaniu Toprex-u niemożliwe stało się faktem. Możemy kierować i sterować rośliną rzepaku programując i synchronizując ją na wydanie wysokich plonów. Zanim o mechanizmie i sposobie działania Toprex-u krótka informacja co w rzepaku i w polu piszczy.

Aktualna ocena stanu plantacji rzepaku budzi wiele wątpliwości. Zewnętrzne objawy uszkodzeń plantacji wywołują uzasadniony niepokój rolników. To efekt słabej kondycji rzepaków już na jesieni wynikający z nierównomiernych wschodów, braku opadów i licznych uszkodzeń plantacji przez szkodniki. Okres zimowania dodatkowo osłabił plantacje.

Minimalne obsady przy których plantacje warto zostawić plantację wynoszą: dla odmian heterozyjnych – 20-30 szt/m2 a nawet 12-15 szt/m2 pod warunkiem, że rośliny są równomiernie rozmieszczone na polu i były prawidłowo rozwinięte już jesienią, i ok. 40 szt/m2 w przypadku odmian populacyjnych. W nadchodzącym sezonie warto będzie prawdopodobnie pozostawiać plantacje nawet o niższej obsadzie, ze względu na obiecujący poziom cen. Rzepak posiada wyjątkowe zdolności regeneracji uszkodzeń pozimowych. Odpowiednia technologia nawożenia i regulacji wzrostu oraz ochrony daje duże szanse na osiągnięcie nawet na silnie uszkodzonych plantacjach zadowalającego plonu i jednocześnie uniknięcia ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeoraniem i siewem następczej uprawy jarej.

Rzepak jest rośliną która dąży do jak najszybszego osiągnięcia generatywnej fazy rozwoju aby jak najszybciej wydać nasiona. To przyspieszenie objawia się na początku skierowaniem całej energii na rozwój pędu głównego. Pędy boczne, które w znacznej mierze decydują o poziomie plonowania są redukowane i nie zaopatrywane w składniki pokarmowe. To niekorzystne zjawisko powoduje w efekcie końcowym mocne ograniczenie liczby rozwijających się rozgałęzień bocznych, i silną dominację pędu głównego.

 

\"\"

 

Aby temu zapobiec wskazane jest podjęcie próby zmiany naturalnych reakcji rośliny poprzez odpowiednio wczesną aplikację regulatora wzrostu TOPREX. Produkt ten podany wiosną w początkowej fazie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego ( gdy pęd jest wrośnięty na 10 – max.15cm), spowoduje szybki efekt zahamowania jego dominacji i skierowanie przez roślinę większości energii na rozwój zainicjowanych jesienią pędów bocznych. Termin wykonania zabiegu jest decydujący dla osiągnięcia trwałego efektu przebudowy pokroju rośliny i poprawy architektury całego łanu. Zastosowanie TOPREX przekłada się średnio na 2-3 dodatkowe rozwinięte pędy boczne z odpowiadającą im dodatkową liczbą łuszczyn.

Jednocześnie obniżamy o ok. 30 cm poziom rozgałęzień I-rzędu zapewniając przez to lepszą stabilność całego łanu i większą odporność na wyleganie. Wyraźna stymulacja rozwoju bocznych rozgałęzień następuje już po 7-10 dniach od zabiegu. To jedyny tak skuteczny sposób na zwiększenie ilości pędów bocznych dający rzepakowi szansą na optymalne wykorzystanie potencjału plonowania.

 

\"\"
 

Kolejnym z efektów działania regulatora wzrostu TOPREX obserwowanym w wyniku ograniczenia dominacji pędu głównego jest wyrównanie tempa rozwoju pędów bocznych a w konsekwencji lepsza synchronizacja momentu zakwitania plantacji a następnie również dojrzewania łuszczyn i ograniczania strat związanych z osypywaniem się nasion przedwcześnie dojrzewających. Dobrze zsynchronizowany termin kwitnienia ułatwia jednocześnie skuteczne zwalczanie szkodników np. słodyszka.

Równie ważnym efektem wczesnej aplikacji TOPREX jest doskonałe działanie „czyszczące” na wcześniejsze infekcje, których na osłabionych zimowaniem rzepakach nie będzie zapewne brakować. Silne działanie wyniszczające difenokonazolu – jednego ze składników TOPREX jest znane z praktyki rolniczej nie od dziś. Zabieg ten zapewni jednocześnie skuteczną ochronę plantacji rzepaku przed najgroźniejszymi chorobami przez cały okres jego intensywnego wzrostu aż do początku kwitnienia, kiedy powinniśmy wykonać następny zabieg fungicydowy.

 

\"\"

 

Kolejne sezony wiosennego stosowania Toprex różniły się znacznie między sobą. Rzepaki bywały zdrowe ale i silnie uszkodzone, nigdy nie obserwowaliśmy jakiegokolwiek niekorzystnego (fitotoksycznego) efektu stosowania TOPREX, niezależnie od kondycji traktowanych roślin a zawsze poprawę morfologii pojedynczych roślin oraz całego łanu i w efekcie końcowym wyższy poziom plonowania. Tak będzie i w tym sezonie.

 

Tekst i fot.: Syngenta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here