Trójkąt Wejmarski: wspólne stanowisko w sprawie embargo

Ministrowie rolnictwa Polski, Niemiec i Francji uzgodnili wspólne stanowisko wobec embarga rosyjskiego na import produktów rolno-żywnościowych z UE, które będą prezentować na nadzwyczajnej Radzie Ministrów AGIRIFISH – poinformował polski resort rolnictwa.

 

\"rolnictwo,
Minister Marek Sawicki, minister rolnictwa Francji Stéphane Le Foll oraz minister rolnictwa Niemiec Christian Schmidt

W spotkaniu w Bonn uczestniczyli ministrowie rolnictwa Polski – Marek Sawicki, Niemiec – Christian Schmidt oraz Francji – Stephane Le Foll. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji na rynkach rolnych po wprowadzeniu rosyjskiego embarga przed Nadzwyczajną Radą Ministrów Rolnictwa UE, która odbędzie się w najbliższy piątek – 5 września.

Minister Marek Sawicki poinformował ministrów o wielkości naszego eksportu rolnego na rynek Federacji Rosyjskiej i obecne trudności, zwłaszcza na rynku owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga. Postulował zwiększenie budżetu unijnego na program wycofania produktów z rynku oraz zmiany w programie, przygotowanym przez KE, w zakresie wsparcia producentów owoców i warzyw, opublikowanego 30 sierpnia 2014 r.

Czytaj także:
Rosyjskie embargo – działania Rządu
Nadzwyczajne wsparcie dla sektora owoców i warzyw!

Marek Sawicki stanowczo sprzeciwił się dzieleniu w tym programie producentów na zrzeszonych i nie zrzeszonych, którzy uczestniczą w działaniach związanych z wycofaniem owoców i warzyw z rynku. Ponadto wskazał na inne formy wsparcia rynku takie jak dopłaty do eksportu, zwiększenie środków na promocję owoców i warzyw oraz pilne uruchomienie Funduszu Unijnego na pomoc żywnościową dla najuboższych.

Szef polskiego resortu rolnictwa przedstawił również pogarszającą się sytuację na rynku mleka i potrzebę podjęcia stosownych działań na poziomie Unii Europejskiej. Zaapelował do ministra Francji o poparcie działań Polski i Niemiec dla poprawy konkurencyjności producentów mleka, w tym nie karania ich za przekroczenie kwot mlecznych w przededniu zniesienia kwot ale też w nowej sytuacji związanej z embargiem na produkty mleczarskie.

Minister Sawicki poinformował także ministrów o działaniach Polski wobec ujawnionych ognisk ASF.

\"rolnictwo,
Minister Marek Sawicki postulował zwiększenie budżetu unijnego na program wycofania produktów z rynku.

Podczas spotkania ministrowie uzgodnili wspólne stanowisko, na wniosek Polski, wobec równego traktowania producentów owoców i warzyw w dostępie do programu rekompensat za wycofywanie produktów z rynku. Uzgodnili również potrzebę stosowania innych instrumentów wsparcia rynku rolnego wobec embarga rosyjskiego, w tym kierowanie produktów na rynki poza unijne z dopłatami do eksportu, zwiększenie funduszy na promocję unijnych produktów rolno-żywnościowych, rozszerzenie programu pomocy dla szkół.

Ministrowie zajęli się też propozycją KE dotyczącą regulacji rolnictwa ekologicznego. Sawicki i Schmidt krytycznie odnieśli się do przedłożonej propozycji i wskazali szeroki wachlarz spraw, który musi być poprawiony w czasie dalszych prac nad tym rozporządzeniem.

\"rolnictwo,
Ministrowie wypracowali wspólne stanowisko wobec rosyjskiego embarga. Przedstawią je już w najbliższy piątek na nadzwyczajnej Radzie Ministrów AGIRIFISH.

Ponadto ministrowie uzgodnili powołanie Grupy Roboczej Trójkąta Weimarskiego, która wypracuje stanowisko dotyczące realizacji Strategii UE 2020 przez Wspólną Politykę Rolną.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here