Trybunał: zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich niekonstytucyjny

Zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału Odpowiedzialność karna za poddawanie zwierząt takiemu ubojowi jest niezgodna z konstytucją. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. Trybunał podkreślił też, że z dniem opublikowania wyroku ubój rytualne będzie dopuszczalny i niezagrożony karą.

 

\"rolnictwo,
Członkowie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, fot. ZGWŻ

10 grudnia Trybunał rozpoznawał wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczący uboju rytualnego.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich uważa, że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z konstytucją: z wolnością kultywowania religii i obyczajów mniejszości narodowych. Kwestionuje on wszelkie ograniczenia tego prawa.

Trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy w nieprawidłowy sposób wyważają proporcje między konstytucyjnie umocowaną wartością w postaci ochrony zwierząt i troski o ich dobrostan, a wolnością religii. Tym bardziej, że zakaz uboju rytualnego wzmocniony został dotkliwymi sankcjami karnymi – obejmującymi między innymi wymierzenie kary pozbawienia wolności na okres nawet dwóch lat. Tymczasem ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii.

Zdaniem Trybunału stanowienie bezwzględnego zakazu uboju rytualnego zwierząt w rzeźni nie było konieczne do ochrony zdrowia ani moralności, lecz stanowiło wyraz daleko idącej troski o dobrostan zwierząt gospodarskich podczas uboju.

Redakcja AgroNews, fot. ZGWŻ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here