TTIP: nie można wyłączyć rolnictwa z negocjacji

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi budzi wiele wątpliwości. Najwięcej obaw mają przedstawiciele sektora rolno-spożywczego w Polsce.

 

\"rolnictwo,
 

O stanie negocjacji poinformował podczas pobytu w Warszawie zastępca głównego negocjatora UE ds. TTIP Hiddo Houben z Komisji Europejskiej. Kluczowym puntem wizyty były publiczne konsultacje dla biznesu, w których uczestniczyli przedstawiciele związków branżowych i przedsiębiorstw. Hiddo Houben odbył też rozmowy na temat TTIP z posłami, przedstawicielami administracji rządowej, organizacji pracodawców, środowiska naukowego i mediów.

O handlu przez Atlantyk
Konsultacje dla biznesu na temat regulacyjnych aspektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajową Izbę Gospodarczą, otworzył dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda: „Mamy dziś okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki, kiedy zakończy się maraton negocjacyjny. Polskie społeczeństwo w większości popiera TTIP, jest wsparcie rządu, ale żeby poparcie utrzymać, trzeba rozmawiać o wątpliwościach.” Prawda podkreślił, że umowa stwarza szansę dla dalszego rozwoju Polski, na polepszenie otoczenia biznesu i pobudzenie kultury innowacyjności, której nie da się zadekretować.

Witając zebranych, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko zauważył, że podobnie jak TTIP, przystąpienie do UE też wywoływało w Polsce pytania i obawy, ale rzeczywistość większości z nich nie potwierdziła.

Spośród publiczności głos zabrał Piotr Kulikowski, wiceprezes Krajowej Rady Drobiarstwa mówiąc, że "nie można porównywać TTIP do wejścia do UE, gdzie było duże wsparcie finansowe."

Z kolei Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej Adam Orzechowski z Ministerstwa Rozwoju podkreślił na wstępie, że „rząd polski popiera negocjacje TTIP, a przepływ informacji z Komisji Europejskiej do rządu jest pełny.”

Konsultacje dla biznesu nt. TTIP były podzielone na pięć bloków tematycznych: Chemia i tworzywa sztuczne; Farmaceutyki i kosmetyki; Maszyny i urządzenia, technologie informacyjno-komunikacyjne, e-handel, usługi internetowe; Motoryzacja; Sektor rolno-spożywczy.
  

Rolnicy się boją
Barbara Groele ze Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków zwróciła uwagę na duże rozdrobienie gospodarstw rolnych w Polsce, co oznacza wyższe koszty produkcji. Pytała też, czy w negocjacjach z TTIP Komisja Europejska uwzględnia obronę rolnictwa. Z kolei Daniel Dojlidko z Polskiej Izby Mleka wskazywał, że na rynku europejskim jest nadprodukcja i sektor mleczarski szuka nowych rynków zbytu.

Houben wyjaśnił, że Komisja Europejska ma silną świadomość specyfiki sektora rolno-spożywczego. Negocjacje są trudne, ale "nie można wyłączyć rolnictwa z negocjacji handlowych z powodów prawnych i politycznych. Myślimy o ochronie interesów eksportowych europejskich rolników. Sektor rolniczy będzie traktowany preferencyjnie." – mówił. Europejskie normy zostaną utrzymane, np. TTIP nie wprowadzi na rynek unijny mięsa produkowanego przy zastosowaniu hormonów wzrostu. Cła na najbardziej wrażliwe produkty rolno-spożywcze zostaną utrzymane.

Redakcja AgroNews, fot. KE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here