Uboje bydła mocno w dół

Redukcja pogłowia krów mlecznych i spadek liczby urodzonych cieląt grozi zahamowaniem tendencji wzrostowych w krajowej produkcji wołowiny i spadkiem eksportu. W Polsce uboje bydła w 2012 r. wyniosły 1174,7 tys. sztuk i były o 8,3% niższe niż przed rokiem, a uboje cieląt, w wyniku spadku ich eksportu, zmalały o 14, 3% (do 62,5 tys. sztuk).

Uboje byków wyniosły 581,5 tys. sztuk i były o 8% mniejsze niż w 2011 r., a uboje krów spady o 7,4 % (do 424,5 tys. sztuk). W rezultacie eksport mięsa wyniósł 245,6 tys. ton w ciągu 11 miesięcy 2012 r. i był o ponad 3 tys. ton mniejszy niż przed rokiem, podczas gdy o 23% (do 32,3 tys. ton) zmalał eksport żywca wołowego.

 

\"Uboje

 

Wyniki spisu pogłowia bydła z grudnia 2012 r. wykazały, że wynosiło ono 5520,3 tys. sztuk i było o 0,4% większe niż przed rokiem. Więcej bydła było w następujących województwach: małopolskim (o ok.7%), śląskim (o ok.6%), lubelskim (o 3%), dolnośląskim (o 2%), a o ponad 1% w kujawsko-pomorskim, w mazowieckim, w wielkopolskim i warmińsko- -mazurskim. Największy spadek pogłowia bydła miał miejsce w województwie podkarpackim (o 7%), opolskim i łódzkim (po ok. 4%).
 

Nadal postępowała redukcja pogłowia krów. Wynosiło ono 2468,7 tys. sztuk i zmniejszyło się o 3,9% w porównaniu do grudnia 2011 r., w tym pogłowie krów mlecznych zmalało o 4,1% (do 2346,1 tys. sztuk). Na wzrost pogłowia bydła ogółem składało się większe o 1,9% pogłowie cieląt i o 5,4% pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lata. W grudniu 2012 r. cieląt było 1387,9 tys. sztuk, ale w porównaniu do czerwca 2012 r. ich liczebność zmniejszyła się
o 5,5%, a pogłowie młodego bydła o 1,5%.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here