Uproszczenia są kluczowe dla kształtu przyszłej WPR

Wspólna polityka rolna (WPR) jest jedną z najwydajniejszych polityk, trzeba jednak wprowadzić pewne poprawki, by działała jeszcze prężniej – apelują przedstawiciele Copa i Cogeca do ministrów rolnictwa UE.

rolnik, rolnictwo, WPR, COPA, Cogeca, przyszłość WPR

Copa i Cogeca są zdania, że propozycje Komisji Europejskiej zawarte w dokumencie „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” stanowią dobrą podstawę do dalszych prac.

Potrzeba jednak gwarancji, że uproszczenie będzie odczuwalne przez rolników, że WPR pozostanie prawdziwie wspólnotową polityką bez renacjonalizacji i że będzie podparta silnym budżetem – powiedział sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen, podczas spotkania wysokiego szczebla z bułgarską prezydencją.

Większe wydatki na rolnictwo

Pesonen chwali także plan komisarza Oettingera dotyczący zwiększenia budżetu UE do 1,1-1,2% dochodu narodowego brutto (DNP) w celu sfinansowania WPR, pokrycia luki jaka pojawi się po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, a także stawienia czoła coraz poważniejszym wyzwaniom jak migracja i bezpieczeństwo.

Dwa filary

Zdaniem przewodniczącego Copa i Cogeca dobrze się stało, że utrzymano obydwa filary WPR.

– Płatności bezpośrednie muszą pozostać w pierwszym filarze WPR, na aktualnym poziomie, bez współfinansowania. Dochody rolników wynoszą zaledwie 40% średnich zarobków, dopłaty niepowiązane z produkcją ma więc niesamowite znaczenie ekonomiczne dla uzupełnienia dochodów rolników i wsparcia ich wobec zagrożeń. Dobrowolne wsparcie związane z produkcją jest również ważne dla utrzymania żywotności zagrożonych obszarów wiejskich w UE – komentuje Pesonen.

Obawy Copa-Cogeca

Pesonena niepokoi jednak nas nowy model realizacji zaproponowany przez Komisję. To państwa członkowskie mają decydować, w jaki sposób osiągną cele środowiskowe i klimatyczne, a także jakie praktyki i kontrole są najodpowiedniejsze dla ich regionu.

–  Chcemy upewnić się, że nie sprowadzi się on do renacjonalizacji WPR i przyczyni się do poprawy statusu środowiskowego oraz uproszczenia – uważa Pesonen.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here