Co Polacy myślą o rolnikach? Będziecie zaskoczeni

Nowoczesny biznesmen, który przesiadł się ze starego ciągnika do Lamborghini, ciężko pracujący i świetnie wykształcony specjalista – taki obraz rolnika maluje się z najnowszego Raportu IMAS Agri, który został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie użytkowników internetu w Polsce.

– Zastanawialiśmy się, jak wypadną wyniki tego badania w porównaniu do podobnego projektu sprzed 7 lat – mówi Marcin Piwowarczyk, szef badań internetowych z instytutu IMAS International. 

– W roku 2011 obraz był niezbyt optymistyczny – rolnik przedstawiony był jako zaradny chłop, zacofany i słabo wykształcony. Społecznie spostrzegany jako człowiek zapracowany i biedny, często niezadowolony ze swojej doli. Obecny obraz jest zdecydowanie korzystniejszy! – dodaje Piwowarczyk.

Rolnik w 2018 roku to pracowity przedsiębiorca

Z raportu IMAS Agri wynika, że rolnik jest coraz lepiej wykształcony i obeznany z nowinkami w dziedzinie upraw i hodowli zwierząt, trochę weterynarz, mechanik i złota rączka. Jest to ktoś, kto kocha to co robi, ma szacunek do ziemi i zwierząt. Taki obraz wynika zapewne z wielu czynników, jednak z pewnością można powiedzieć, że społeczeństwo zaczęło doceniać tę profesję. To przekłada się zapewne na zaufanie do produktów i większą chęć zakupu jedzenia wytwarzanego w Polsce.

Obecnie zawód rolnika jest coraz bardziej utożsamiany z prowadzeniem firmy, jaką jest gospodarstwo. Jest ono wyposażone w nowoczesne maszyny i zarządzane przez osobę wykształconą, przedsiębiorczą i zaradną. Rolnik jest zapracowanym producentem, szukającym nowoczesnych rozwiązań i mającym wiele pomysłów na rozwój swojego biznesu.

Określenia „hodowca” czy „producent” prawie nie występowały w 2011 roku, co może świadczyć o tym, że rolnik jest aktualnie postrzegany bardziej przez pryzmat głównej roli zawodu, czyli dostarczania żywności.

Jak było wcześniej?

W 2011 roku rolnik także był opisywany jako człowiek pracowity i bez reszty oddany swojej pracy. Pracy ciężkiej, toczącej się przy każdej pogodzie i niezależnie od pory dnia czy tygodnia.

Dużo więcej wskazań dotyczyło negatywnych cech zawodu. Podzielany był pogląd, że jest to osoba słabo wykształcona, prosta i zacofana w stosowanych metodach upraw i hodowli. Wiele osób opisywało rolnika jako narzekającego,  niezadowolonego z życia i mającego  roszczeniowe podejście do świata. Sporo wskazań dotyczyło biedy i niskich zarobków rolnika.  

Pozytywna ocena rolnika

Wizerunek rolnika przez ostatnie 7 lat niewątpliwie się polepszył. W 2018 roku pojawiło się określenie producenta żywności i od razu wystąpiło w wypowiedzi co piątej osoby. Mocny wzrost zanotowały opinie o nowoczesności – korzystanie z porządnych maszyn, stosowanie najlepszych metod hodowli i uprawy.

W porównaniu do 2011 roku, zdecydowanie rzadziej pojawiały się opinie o roszczeniowej postawie rolników i ich niezadowoleniu. Zmniejszył się odsetek opinii dotyczących niskiego wykształcenia, zacofania i biedy panującej w zagrodzie. Co ciekawe – zauważalnie mniej jest opinii o nadmiernym zapracowaniu rolników – wygląda na to, że poprawie uległa także opinia na temat komfortu ich pracy.

W ocenach przeważają pozytywne treści i jest ich porównywalnie dużo (55 proc. i 53 proc. w obu badaniach). Jednocześnie zmniejszył się udział ocen negatywnych (takich, jak „roszczeniowy”, „słabo wykształcony”). We wcześniejszym badaniu było ich 35 proc., a w tym roku ten odsetek zmalał do 21 proc. W to miejsce częściej pojawiły się opinie neutralne – m.in. „zajmujący się ziemią”, „posiadający gospodarstwo”, „producent żywności”.

Rolnik budził i wciąż budzi pozytywne skojarzenia, a teraz zyskał swoiste uznanie jako profesjonalista, którego powinno opisywać się w odniesieniu do posiadanych zasobów, wykonywanych czynności, liczbowo wyznaczonych i zrealizowanych celów.

O badaniu

Analizy pochodzą z najnowszego Raportu IMAS Agri, przygotowanego na podstawie badania IMAS International metodą ankiety internetowej CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków korzystających z Internetu. Ankieta została przeprowadzona w dniach 15-18 stycznia 2018 roku. Wyniki badania dostarczają informacji, jaki jest wizerunek polskiego rolnika oraz jaka jest wiedza Polaków na temat polskiego rolnika i rolnictwa. Dodatkowo część wyników porównano z 2011 r., co pozwoliło zaobserwować różnice w postrzeganiu polskiego rolnika na przestrzeni siedmiu minionych lat.

Raport IMAS Agri można pobrać tutaj:

http://blog.imasagri.pl/2018/02/raport-imas-agri-z-czym-kojarzy-sie-polakom-rolnik/

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here