Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z poprawkami Senatu

Senat poparł w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z 26. poprawkami. Ustawa wprowadza m.in. regulacje ograniczające podział gospodarstw rolnych i ograniczające wykup ziemi przez obcokrajowców.

 

\"rolnictwo,
79 posiedzenie Senatu. Wśród poprawek do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znalazła się także ta dająca prawo pierwokupu ziemi

Ustawa od dawna budzi szereg kontrowersji. Jej uchwalenie było jednym z postulatów protestujących przed Kancelarią Premiera rolników, zgromadzonych w zielonym miasteczku.

Jeszcze przed głosowaniem sentarowie przyznawali, że ustawa w proponowanym kształcie budzi wątpliwości, a niektóre jej zapisy są wręcz niekonstytucyjne, jak np. prawo pierwokupu dla spadkobierców byłych właścicieli.

Od 1 maja 2016 r. cudzoziemcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ustawa nie zabrania wprost cudzoziemcom i spółkom z kapitałem zagranicznym kupować gruntów rolnych w Polsce, ale wprowadza szereg ograniczeń, które mają zapobiec wykupowaniu ziemi przez bogatych rolników lub przedsiębiorstwa z zachodu Europy, a także spekulowaniu obrotem ziemią.

Zawiera ona rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. Określa  maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego na maksymalnie 300 ha. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Oświadczenia składane przez chcących kupić ziemię ws. kwalifikacji zawodowych mają podlegać odpowiedzialności karnej.

Czytaj także:
Minister rolnictwa: Trwają prace nad rozwiązaniem kwestii sprzedaży ziemi rolniczej

Zbycie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy ma się odbywać za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych. Ustawa określa podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu nieruchomości rolnych.  Ziemię będą mogli kupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od pięciu lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto ustawa przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi, a także wprowadza 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną z zasobów państwa pod rygorem wysokich kar. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece wprowadza zasadę, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości tej nieruchomości.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Senat RP/Michał Józefaciuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here