Większość produktów rolnych dużo tańsza niż rok temu

Ceny skupu większości produktów rolnych w czerwcu 2015 roku były wyższe niż miesiąc wcześniej. Spadki zanotowano  natomiast w obrocie targowiskowym. Tu wzrosty dotyczyły jedynie ziemniaków i  żywca wołowego – wynika z comiesięcznej analizy GUS.

 

\"rolnictwo,

Analitycy GUS podają, że w porównaniu z czerwcem 2014 roku odnotowano na obu rynkach (skupu i targowiskach) spadek cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego.

Powodów do zadowolenia nie mają producenci zbóż. O ile w czerwcu tego roku ceny drgnęły w górę, o tyle w porównaniu do czerwca 2014 roku, ziarno nadal jest sporo tańsze.

W czerwcu 2015 r. wzrosły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 65,09 zł/dt, tj. o 0,6 proc., ale obniżyły się w odniesieniu do czerwca 2014 r. – o 13,2 proc.. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 72,97 zł, tj. mniej o 3,5 proc. niż w maju br. i o 18,3 proc. niż w czerwcu 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 52,54 zł/dt, tj. o 5,7 proc. więcej niż w maju 2015 r., ale o 10,2 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 56,20 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do maja br. o 2 proc., a w porównaniu do czerwca ub.r. – o 15,8 proc..

Ceny jęczmienia w skupie obniżyły się o 1 proc. w porównaniu z majem 2015 r. do poziomu 56,10 zł/dt i były także niższe niż przed rokiem (spadek o 20,7 proc.).Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 68,25 zł, tj. mniej o 3,8 proc. niż w maju br. i o 18,9 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.

W czerwcu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 53,35 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 proc., ale obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 21,9 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 61,98 zł/dt i były niższe o 2,3 proc. niż w maju 2015 r. i o 19,7 proc. od notowanych w czerwcu ub. roku.

Ceny owsa w skupie obniżyły się średnio do 44,85 zł/dt, tj. o 3,6 proc. w porównaniu z majem 2015 r. i o 18,2  proc. w odniesieniu do czerwca 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 57,11 zł, tj. mniej o 2,4 proc. niż w maju br. i o 20,9 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.

W czerwcu za ziemniaki w skupie płacono 62,31 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen ziemniaków w skupie wyniósł 17,2 proc., ale w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zanotowano spadek o 7,2 proc.. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 69,29 zł/dt., tj. o 3,2 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 41,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,43 zł/kg i były wyższe o 4,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w stosunku do czerwca 2014 r. ceny obniżyły się o 16,7 proc.. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,52 zł/kg, tj. były niższe o 0,9 proc. niż w maju 2015 r. i o 10,5 proc. niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach średnio 157,51 zł/szt., tj. mniej o 3,3 proc. niż przed miesiącem i o 6,5 proc. niż przed rokiem. W czerwcu 2015 r. polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,9 wobec 7,4 w maju br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,5 wobec 6,0).

W czerwcu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (6,22 zł/kg) wzrosły w stosunku do maja br. o 1,5 proc., a w skali roku o 3,9 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,74 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,4 proc., a w ujęciu rocznym o 2,4  proc..

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,05 zł/kg, tj. o 4,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 2,9 proc..

Za 1 hl mleka płacono w skupie 110,40 zł, tj. mniej o 1,9 proc. niż przed miesiącem i o 18,7 proc. niż przed rokiem. 

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here