Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów już obowiązuje!

Ustawa doprecyzowuje przepisy ustawy zmierzające do stworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych.

Ustawa zalicza inwestora realizującego inwestycje celu publicznego na obszarach scalenia do katalogu podmiotów partycypujących w kosztach postępowania scaleniowego (obok Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dokonuje tego w czasie budowania autostrady) oraz zagospodarowania poscaleniowego.

 

\"\"

 

 

Nowelizacja art. 4 ust. 1 rozszerza katalog przesłanek umożliwiających wszczęcie postępowania scaleniowego z urzędu o sytuacje wystąpienia w takiej sprawie inwestora, którego działalność spowodowała lub spowoduje znaczne pogorszenie rozłogów gruntów albo organu właściwego w zakresie ochrony przyrody, w przypadku, gdy korzystanie z gruntów, na których ochronie podlegają zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.

Czytaj także:
Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka

Zmiany w biopaliwach. Stracą rolnicy.
Ubój z konieczności – praktyczne wskazówki

Ustawa umożliwia zmianę przebiegu granic nieruchomości zabudowanych w trakcie scalania gruntów bez zgody dotychczasowego właściciela, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie może pogorszyć warunków korzystania z nieruchomości. Od zgody uczestnika scalenia będzie uzależnione wydzielenie na jego rzecz gruntów zabudowanych. Jednocześnie zostaną zachowane dotychczasowe przesłanki takiego wydzielenia w postaci uzyskania zgody dotychczasowego właściciela, który dokona rozbiórki lub przeniesienia zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrazi zgodę na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań.

Ustawa do art. 33 dodaje ust. 2 uchylający, wobec procesu scalania i wymiany gruntów, stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wzruszania decyzji ostatecznych (art. 145-145b oraz art. 154- 156), jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna.

Źródło: Prezydent.pl
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Wędzone jabłko sechlońskie z oznaczeniem ChOG

Nazwa „wędzone jabłko sechlońskie” 9 kwietnia 2024 r. została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics