W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

Ponad 165 tys. rolników złożyło do 3 kwietnia w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Spośród nich blisko 87 tys. rolników ubiega się również o wsparcie ONW, a 8,2 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.
 

 

\"\"

 

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 – 2013 za 2014 r.

W tym roku ten dzień wypadał w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR były wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecydował się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. Rolnicy, którzy chcieli złożyć swój wniosek osobiście, mogli to uczynić od poniedziałku, 17 marca w naszych biurach powiatowych.

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r.

Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Czytaj także:
KRIR: Rolniku zaktualizuj wniosek o rok bazowy 2013 w ramach modernizacji gospodarstw
Banki współpracujące z ARiMR mają dodatkowe pieniądze na kredyty klęskowe
Rolniku nie zapomnij złożyć informacji za poprzedni rok kwotowy!

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich będzie już 11 z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym formularzu wniosku można ubiegać się o:

·    płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
·    pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW);
·    płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.

Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania.

W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:

·    jednolitej płatności obszarowej;
·    specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
·    oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
·    oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
·    płatności cukrowej;
·    płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
·    płatności do krów i owiec;
·    płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:

  o    płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją;
  o    płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);
  o    płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).

Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przyznawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza pewnymi wyjątkami.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here