W mniejszych miejscowościach żyje się coraz lepiej

Na przestrzeni ostatnich 3 lat jakość życia na wsiach i w mniejszych miejscowościach wyraźnie się poprawiła – wynika z badań NEXERY oraz Gfk Polonia. Mimo, że różnice w poziomie satysfakcji pomiędzy regionami są znaczące, to optymistów pozytywnie odbierających zmiany jest zdecydowanie więcej niż pesymistów. 

wieś, jakość życia, obszary wiejskie, życie na wsi

Spore różnice  

W analizie NEXERY, hurtowego operatora telekomunikacyjnego budującego szerokopasmową sieć światłowodową na obszarach, gdzie dostęp do szybkiego Internetu jest utrudniony lub bardzo ograniczony, udział wzięło ponad 1.600 mieszkańców 4 regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego.

Aż 30% respondentów uznało, że warunki życia oraz pracy uległy poprawie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Poziom satysfakcji w regionach jest jednak dość zróżnicowany. W przypadku Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, aż 36% osób ocenia zmiany pozytywnie, dla porównania, na Warmii i Mazurach oraz w regionie Łódzkim takich respondentów jest 32%, zaś w regionie Świętokrzyskim 18%. Choć jest to wynik niemal dwa razy gorszy w porównaniu z liderem, to i tak należy go uznać za wysoki, biorąc pod uwagę wyniki ogólnopolskie. Jak donosi raport „Diagnoza Społeczna” przygotowany przez Radę Monitoringu Społecznego, w okresie 2013-2015 odsetek Polaków pozytywnie oceniających jakość swojego życia wzrósł o zaledwie 3,1%.

Z kolei raport GUS-u „Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r.” informuje, że, liczba gospodarstw domowych oceniających swoje warunki życia jako dobre, w skali ogólnopolskiej, w ubiegłym roku wzrosła o jedynie 4% względem 2015. – W „naszych Regionach” wynik ten jest ponad 7-krotnie wyższy, dla identycznego przedziału czasowego. To dowód na to, iż często uznawane za mało atrakcyjne do życia obszary, oddalone od największych miast, zachęcają do pozostania w nich lub wręcz przeniesienia się na nie z wielkich aglomeracji – tłumaczy Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w NEXERZE.

Mniejsza miejscowość, większe zadowolenie

Faktycznie, ze wspomnianego badania GUS wynika również, że to nie mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich najlepiej oceniają jakość swojego życia. Wręcz przeciwnie – okazuje się, że jest to domena osób zamieszkujących małe miejscowości oraz wsie.

Według dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego, dobrymi warunkami życia najczęściej charakteryzowały się gospodarstwa domowe zlokalizowane w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców oraz na wsiach.

Najniższą wartość wskaźnik ten notował natomiast w przypadku dużych miast, których populacja przekraczała 500 tys. Ma to m.in. związek z wagą takich parametrów jak jakość środowiska naturalnego i czystość powietrza, poziom hałasu, dostępność terenów zielonych, bezpieczeństwo czy poziom zaufania do lokalnej społeczności, które częściej oceniane były wyżej w przypadku obszarów pozamiejskich niż w dużych aglomeracjach.

Na pewno uzupełniłbym jeszcze tą listę o takie wyróżniki zamieszkiwania niewielkich miejscowości i wsi jak lepszy work-life balance, niższe koszty utrzymania, większy spokój i umiarkowane tempo życia przy zachowaniu takich samych perspektyw zawodowych – choćby dzięki modelowi pracy zdalnej. Pośród mieszkańców Regionów NEXERY aż 64% zna założenia telepracy, zaś blisko co piąty ma z nią do czynienia na co dzień. Wierzymy, że liczba ta będzie się zwiększać wraz z szerszą dostępnością szybkiego Internetu. Deglomeracja będzie postępować dzięki coraz częściej podkreślanej atrakcyjności życia na obszarach pozamiejskich – tłumaczy Paweł Biarda z NEXERY.

Optymistyczna prognoza

Na podnoszenie jakości życia na terenach oddalonych od dużych miast i metropolii wymierny wpływ ma liczba oraz skala inwestycji publicznych. Mowa tutaj o takich obszarach jak infrastruktura drogowa, edukacja, kultura czy ochrona środowiska naturalnego – ale nie tylko. Według raportu RegionyNEXERY2019 istotne znaczenie ma tutaj także dostępność szybkiej infrastruktury sieciowej. Aż 84% samorządowców z pięciu województw Polski, uczestniczących w badaniu, jest przekonanych, że budowa sieci szybkiego Internetu wpłynie na poprawę atrakcyjności życia w ich regionie. W grupie mieszkańców natomiast, niemal 70% jest zdania, że ten sam efekt spowoduje większa dostępność pracy zdalnej.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here