W sprawie strajku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk kontynuowali 29 grudnia br. rozmowy z Zespołem powołanym uchwałą 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, któremu przewodniczył prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski.

Omówione zostały postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.
Ponadto przedstawiciele lekarzy weterynarii zostali poinformowani, że niezależnie od złożonych w dniu 23 grudnia 2010 r. deklaracji, w przygotowywanym projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie w sprawie „wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii” zostaną zaproponowane, zwiększone o wskaźnik inflacji za lata 2004-2009, wynagrodzenia za czynności wymienione w poz. 14, 15, 17 i 18 załącznika do obowiązującego rozporządzenia.

Dodatkowo wynagrodzenia za wykonywanie badań monitoringowych zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji za lata 2006-2009.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponując korzystne rozwiązania dla lekarzy weterynarii oczekuje jednocześnie na ostateczną decyzję Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie omawianej uchwały i spowodowanie odstąpienia od jej realizacji.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here