Walczą o wcześniejsze emerytury

Rolnicza "Solidarność” przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt ustawy, która wydłuża okres obowiązywania wcześniejszych emerytur rolniczych. Według tej propozycji mężczyźni pracujący na roli mogliby przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a kobiety w wieku 55 lat.


Od 1 stycznia 2018 roku rolnicy nie będą mogli ubiegać się o przyznanie wcześniejszych emerytur rolniczych. Obowiązujące obecnie przepisy przewidują możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla rolników, którzy ukończą wiek 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni, będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (bez względu na płeć) oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.

Nowe przepisy, zdaniem wielu środowisk rolniczych, są niekorzystne dla polskich gospodarzy. 
Dlatego rolnicza "Solidarność” przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt ustawy, która wydłuża okres obowiązywania wcześniejszych emerytur rolniczych. Wcześniej, bo jeszcze w sierpniu związkowcy przekazali prezydentowi Andrzejowi Dudzie projekt ustawy, która umożliwi rolnikom wcześniejsze przechodzenie na rentę strukturalną oraz znoszący konieczność zaprzestania działalności rolniczej w związku z przejściem na emeryturę.

Związkowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przywraca prawo do wcześniejszych emerytur rolniczych.

Wcześniejsza emerytura potrzebna

Zdaniem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przedłużenie preferencyjnych warunków przejścia na emeryturę dla rolników jest uzasadnione trudnym czasochłonnym charakterem pracy, który oprócz określonego trybu życia wymaga ciągłej dyspozycji, wytrzymałości na stres i inne uwarunkowania towarzyszące temu zawodowi ze względu na jego szczególną specyfikę.

W piśmie do premiera Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas zaapelowała o przeanalizowanie projektu i skierowanie go do dalszych prac legislacyjnych, jako rządowy projekt ustawy. Zdaniem NSZZ RI "Solidarność" przedstawiony projekt wydłużający okres obowiązywania wcześniejszych emerytur rolniczych nie niesie za sobą dodatkowych skutków finansowych z budżetu państwa.

oprac. Kamila Szałaj, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here