Wapnowanie. Do jakich produktów będzie przysługiwała dopłata?

Jeszcze w tym roku ruszy ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza poinformowała, do jakich produktów będzie przysługiwała dopłata.

– Jeszcze w tym roku będzie realizowany program dotyczący wapnowania. Jego budżet wynosi 300 mln zł. Program ten będą realizowały ODR-y. Nabór Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla ośrodków doradztwa rolniczego z poszczególnych województw rozpoczyna się 3 czerwca. Będą trzy stawki: do 25 ha gruntów – 300 zł, od 25 do 50 ha – 200 zł, od 50 do maksymalnie 75 ha stawka 100 zł – wyjaśnił podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi wiceminister Rafał Romanowski.

Z kolei Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza poinformowała, że dopłata będzie przysługiwała do:

  • wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego,
  • środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

– Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO – wyjaśnia Stacja.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku:

  • wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,
  • wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%,
    wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów:

  • G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego,
  • G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe palone – jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka wapnującego,
  • G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Redakcja AgroNews, fot. Kopalnia Czatkowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here