Wartość eksportu tych artykułów jest najwyższa w historii!

2012 rok był kontynuacją wyraźnego ożywienia polskiego handlu mleczarskiego jakie obserwowane jest od początku 2010 roku – wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

Tylko w maju i lipcu wartość wywozu była nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku. Natomiast w większości miesięcy ubiegłego roku przewyższała dotychczas rekordowy 2011 r., w związku z czym w ubiegłym roku wartość eksportu artykułów mleczarskich z Polski była najwyższa w historii. Zdecydowanie spadła natomiast dynamika eksportu mleczarskiego.

 

\"Wartość

 

Łącznie w całym 2012 roku z wywozu nabiału uzyskano 1,417 mld EUR, czyli o niespełna 3,4% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Zmniejszył się natomiast import (-1%) do 473,4 mln EUR. W związku z wzrostem przywozu przy spadku importu odnotowano wzrost dodatniego salda wymiany handlowej przetworami mlecznymi – z 892,6 mln EUR do 943,4 mln EUR. Duży wpływ na osłabienie dynamiki wartości polskiego eksportu mleczarskiego miały zjawiska zachodzące na rynku. W pierwszej połowie 2012 r. obserwowano kontynuację zapoczątkowanego w ostatnich miesiącach 2011 r. pogorszenia koniunktury na unijnym rynku mleczarskim.

Czytaj: Polska liderem na rynku mleczarskim

Ceny podstawowych przetworów mlecznych, jak masła, czy mleka w proszku (PMP i OMP) zniżkowały. Ceny spadały w wyniku nadprodukcji, obfitych zapasów, osłabienia popytu eksportowego oraz niepewności sytuacji ekonomicznej. W drugiej połowie roku na unijnym rynku mleczarskim, który jest głównym kierunkiem wywozu nabiału z Polski, a także na rynkach międzynarodowych zwyżkowały ceny skupu mleka i notowania produktów mleczarskich (związane to było m.in. z największą od 50 lat suszą, jaka miała miejsce w USA, stymulowała ona dalsze wzrosty cen. Kataklizm przełożył się na wyższe ceny zbóż, a co za tym idzie wzrost cen pasz, i w konsekwencji kosztów produkcji mleczarskiej.

W efekcie produkcja mleka w skali światowej była niższa niż oczekiwano i ceny podstawowych przetworów mlecznych rosły, ponadto popyt światowy bvł silny). Średnio w 2012 r. Polskie artykuły mleczarskie sprzedawano po niższych cenach niż przed rokiem, o czym świadczy wyraźnie niższy wzrost wartości wywozu (+3,4%) w stosunku do wolumenu (+8,8%). W ubiegłym roku najważniejszą pozycją wywozu tradycyjnie pozostały sery i twarogi, których wartość eksportu wzrosła o ponad 13,3% do 550,4 mln EUR (przy zwyżce wolumenu o 16,6% do 177,1 tys. ton). Na skutek silnej dynamiki wzrosła ich rola w eksporcie nabiału i ich wartościowy udział w całym wywozie przetworów mlecznych wzrósł z 35,4% do 38,9%. Na drugim miejscu pozostało mleko w proszku, głownie odtłuszczone (OMP), z którego eksportu, pomimo 3,1% wzrostu tonażu (do 111,6 tys. ton), uzyskano przychody o ponad 6% niższe niż rok wcześniej (235,6 mln EUR).

Także ilość wysłanego za granicę płynnego mleka i śmietany była większa niż w 2011 roku (288,3 tys. ton), jednak o 2% zmniejszyły się wpływy z tego tytułu (do 186,2 mln EUR). Wartość eksportu jogurtów, kefirów itp. wyrobów spadła o ok. 7% do 115,8 mln EUR (wolumen zmniejszył się o 10,4% do 109,8 tys. ton). Wysoką dynamikę wzrostu odnotowała natomiast wartość sprzedaży serwatki (+28% do 173,8 mln EUR), ilości także były znacznie wyższe od tych z roku 2011 (194,5 tys. ton; +15,5%). Inną sytuację odnotowano w eksporcie masła – jego tonaż zmniejszył się o 8,7% do 31,2 tys. ton, a wartość (92 mln EUR) była o 32% niższa niż w rekordowym 2011 roku. W większej ilości niż w 2011 roku wywożone były lody śmietankowe.

Zwyżka wolumenu była nawet bardziej spektakularna jak w przypadku serwatki i osiągnęła +20,8% (do 35 tys. ton). Wartość eksportu tych produktów w ubiegłym roku była natomiast o 27% wyższa niż w 2011 roku (63 mln EUR). W 2012 roku tempo wzrostu eksportu mleczarskiego było znacznie niższe niż dynamika łącznego wywozu rolno-spożywczego (+3,4% przy 14,82% zwyżce eksportu artykułów rolno-spożywczych), przez co zmniejszyła się rola nabiału w łącznym wywozie spożywczym (udział 8,1% wobec 9,02% w 2011 roku).

Źródło: FAMMU/FAPA
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here