WAŻNE! Warunki eksportu jabłek do Kanady

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, już niedługo polskie jabłka będą mogły trafić na kanadyjski rynek. Zakończyły się bowiem uzgodnienia w tej sprawie między kanadyjską i polską stroną. 23 października Kanada zakończyła proces ewaluacji polskiego systemu, umożliwiając eksport świeżych jabłek z Polski.

Dlatego wystąpiliśmy z zapytaniem do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa odnośnie warunków eksportu jabłek do Kanady.
 

\"rolnictwo,
 

Jak poinformowała nas Pani Anna Filiks z Wydziału Nadzoru Fitosanitarnego PIORiN, po zakończeniu procedury analizy ryzyka, służba ochrony roślin Kanady udzieliła Polsce okresu próbnego na wwóz jabłek do tego kraju. W trakcie obowiązywania okresu próbnego wszystkie przesyłki z Polski będą podlegały kontroli fitosanitarnej przez fitosanitarną służbę kanadyjską. W przypadku zanotowania w okresie niezgodności z przepisami, służba kanadyjska dopuszcza zawieszenie importu , a jego wznowienie będzie uwarukowane przeprowadzeniem audytu systemu w Polsce.

Podstawowe warunki eksportu polskich jabłek do Kanady są następujące

 1. Świeże jabłka mogą być eksportowane do Kanady po uzyskaniu przez kanadyjskich importerów zezwoleń importowych od ich służby fitosanitarnej, zanim przesyłka opuści Polskę.
 2. Każda partia eksportowanych owoców musi mieć zagwarantowaną tożsamość od momentu produkcji, poprzez zbiór, przechowanie, sortowanie, pakowanie i transport. Producent, grupa producentów bądź eksporter powinien w oparciu o dokumentację, zagwarantować pochodzenie towar do poziomu miejsca produkcji (kwatery).
 • jabłka muszą pochodzić z miejsc produkcji, które prowadzą uprawę w oparciu o system Integrowanej Produkcji Owoców;
 • co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym są przeprowadzone urzędowe działania kontrolne w miejscach produkcji w celu potwierdzenia stosowania   zasad Integrowanej Produkcji Owoców. Kontrole obejmą również przechowalnie i linie sortujące, pod kątem zachowania identyfikacji i tożsamości przesyłek. Przesyłki jabłek do Kanady powinny być oddzielone w trakcie ich przygotowania  (sortowanie, pakowanie) od innych partii przygotowywanych dla innych odbiorców;
 • w miejscach produkcji producenci będą sami przeprowadzali działania kontrolne z wykorzystaniem pułapek feromonowych
 • na każdym opakowaniu świeżych jabłek będzie zamieszczona etykieta wskazująca producenta i numer partii
 • podmioty wyrażający zainteresowanie eksportem świeżych jabłek do Kanady, w tym również zaangażowane w procesy produkcji, sortowania, pakowania i transportu powinny znać wymagania importowe Kanady (złożyć pisemne oświadczenie) oraz realizować procesy gwarantujące, że eksportowane przesyłki będą wolne od organizmów szkodliwych podlegających przepisom fitosanitarnym Kanady.

  Wykaz w/w organizmów obejmuje Załącznik Nr 1, a ich opis Załącznik Nr 2.

 1.  Każda partia eksportowanych jabłek  musi być wolna od chorób, szkodników, gleby, liści  i innych pozostałości roślinnych.
 2. Wszystkie przesyłki jabłek będą poddane kontroli fitosanitarnej PIORIN i muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, zawierające deklarację o treści określonej przez CFIA.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here