Wdrażanie przepisów o dobrostanie loch pod nadzorem!

Na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE w dn. 28 stycznia 2013 r. Komisja przedstawiła dane z państw członkowskich dotyczące wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 2008/120/WE, odnoszących się do systemów utrzymania loch w UE – wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

Zgodnie z tym przepisem, od początku tego roku kojce pojedyncze dla loch i loszek prośnych musiały zostać wycofane i zastąpione grupowym systemem utrzymania. Dane zebrane przez Komisję wskazują jednak, że do dnia 15 stycznia br. jedynie 10 państw członkowskich wdrożyło dyrektywę w 100%. Są to: Austria, Bułgaria, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania. Do 17 krajów opóźniających się z wprowadzeniem przepisów należą: Portugalia (58% zgodności), Cypr (63%), Francja (72%), Niemcy (73%), Irlandia (82%), Grecja (82%), Belgia (89%), Malta (90%), Polska (93%), Dania (94%), Słowenia (95%), Hiszpania (96%), Holandia (98%), Finlandia (98%), Czechy (99%), Włochy (99%) i Węgry (99%).
 

 

\"Wdrażanie

 

Oznacza to, że nadal jeszcze ok. 25% pogłowia loch w UE znajduje się w niedozwolonych kojcach pojedynczych. Unijny komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów – Tonio Borg zobowiązał państwa członkowskie do regularnej aktualizacji danych dotyczących stopnia wdrożenia dyrektywy. Komisarz wezwał ministrów rolnictwa do wprowadzenia zniechęcających sankcji w stosunku do producentów opóźniających się ze wprowadzeniem przepisów.

Czytaj: Nowe przepisy w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
Czytaj: Polska zwleka z przepisem o dobrostanie świń
 

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska ma wysłać listy ostrzegające do państw członkowskich, które nie wdrożyły jeszcze w całości dyrektywy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku opóźnień z wdrożeniem przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek. Będzie to pierwszy etap postępowania w ramach tzw. procedury naruszenia. W kolejnej fazie tej procedury Komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Komisarz Borg zwrócił się do delegacji państw członkowskich, aby powstrzymały się od wprowadzania restrykcji w handlu wieprzowiną w stosunku do krajów opóźniających się z wdrożeniem dyrektywy. Komisja będzie przeciwna jednostronnym działaniom podejmowanym przez państwa członkowskie, ponieważ nie można zapewnić jednoznacznej wykrywalności pochodzenia mięsa z nielegalnej produkcji.

 Źrodło: FAMMU/FAPA
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here