Więcej ludzi = zwiększenie zasobów żywności

28 i 29 kwietnia br. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbyła się dwudniowa konferencja naukowa pt. „Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media”, która została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną.

Konferencja nasza zgromadziła ponad 200. przedstawicieli trzech światów: nauki, mediów i administracji. To niespotykana szansa na wymianę informacji o polskiej żywności i polskiej wsi, a także na nawiązanie i rozwój dobrej współpracy medialnej – powiedział podsekretarz stanu Marian Zalewski.

Rosnąca liczba ludzi na świecie oznacza, że zapotrzebowanie na żywność będzie szybko rosło.
W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podkreślił przede wszystkim dwa rodzaje znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego. Po pierwsze zwracając uwagę na prognozy demograficzne, które w skali całego świata przewidują, że już w roku 2030 niezbędny będzie wzrost produkcji żywności o 50% w stosunku do chwili obecnej. Natomiast 20 lat później, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość pożywienia dla stale wzrastającej liczby ludności, niezbędne będzie podwojenie produkcji żywności.

Minister powiedział, że jeżeli chodzi o Polskę to jesteśmy w dobrej sytuacji i skutecznie eksportujemy nasze nadwyżki żywnościowe do coraz większej liczby państw. Za rok ubiegły mieliśmy dodatni bilans w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi na poziomie 2,1 mld euro. Ten stan utrzymuje się od dziesięciu lat, nawet pomimo ostatniego kryzysu gospodarczego w ostatnich latach.

Odnosząc się do uproszczeń w PROW 2007-2013 minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na zmiany dotyczące działania „młody rolnik”, podkreślając kwestie dotyczące dziedziczenia gospodarstwa i jego wielkości.
W sprawie sprzedaży bezpośredniej mówił o tym, że wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną będą podejmowane działania na rzecz promocji tej formy sprzedaży, która pozwala rolnikom osiągać dodatkowy dochód z gospodarstwa, a konsumentom możliwość nabycia wyjątkowych produktów o charakterystycznym smaku.

\"\"

W trakcie czwartkowego spotkania, tj. 29 kwietnia, omówiono konieczność podejmowania skutecznych działań w promowaniu agroturystyki.
Dyskutowano o roli inspekcji w informowaniu o jakości naszej żywności, a także o działalności medialnej ARR, ANR oraz KRUS. Prelegenci sięgnęli także do historii, szczególnie dotyczącej kształtowania na przestrzeni wieków wizerunku chłopa i rolnika w polskiej literaturze. Przedstawiono także proces likwidacji PGR oraz zagospodarowywania ich majątku.

W podsumowaniu dyskusji drugiego dnia konferencji mówiono o wykluczeniu informacyjnym na obszarach wiejskich. Podjęto również próbę określenia, jakie formy informacji byłyby przez rolników oczekiwane i najbardziej odpowiednie. Zastanawiano się nad tym, czy media mogą pomóc w zniwelowaniu różnic w posiadanej wiedzy, czy nie znajdują dziś one znaczących konkurentów w innych źródłach pozyskiwania informacji, a także jak skutecznie docierać do mieszkańców wsi nie wykorzystując serwisów informacyjnych.

To środowisko zasługuje na to, aby poświęcać mu więcej uwagi, zainteresowania i czasu antenowego – podkreślił wiceminister Marian Zalewski.

Po raz pierwszy mury SGGW zgromadziły tak dużą grupę dziennikarzy z mediów lokalnych. Chciałbym utrzymać tradycję organizowania corocznych konferencji z udziałem tych dziennikarzy, którzy są najbliżej mieszkańców wsi, wiedzą jak do nich dotrzeć i jakie informacje są im najbardziej potrzebne – zapowiedział podsekretarz stanu Marian Zalewski.

  Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. MRiRW
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here