Wiek ciągników w gospodarstwach rolnych

Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w 2012 r. przez  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach  w 63 gospodarstwach,  w województwach podlaskim i warmińsko – mazurskim, określono zależności  między przeciętnym wiekiem ciągników użytkowanych w gospodarstwach  rolnych a powierzchnią tych gospodarstw i mocą zainstalowanych silników. 

Badania przeprowadzono  metodą wywiadu kierowanego.  Wyniki przedstawiono na wykresach, na których zaznaczono linie trendu, wyznaczone  z zastosowaniem funkcji najlepiej odwzorowujących badane zależności. 

 

\"\"

 

Badane gospodarstwa posiadały łącznie 166 ciągników sześćdziesięciu typów, o mocy od 18 do 122 kW.  Na jedno gospodarstwo przypadało przeciętnie 2,6 ciągnika.  Wiek ciągników w badanych gospodarstwach mieścił  się w przedziale od 1 do 41 lat (średnia blisko 16 lat). Stwierdzono, że przeciętny wiek ciągników zmniejsza się w miarę zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych oraz mocy zainstalowanej w silnikach.  

Przeciętny wiek ciągników w  badanych gospodarstwach maleje wraz ze zwiększaniem obszaru gospodarstw i wynosi 18,6  lat w gospodarstwach o powierzchni  10 – 15 ha UR i tylko 11,5  lat w gospodarstwach o powierzchni 100 i więcej ha UR.

Odnotowano także zmniejszanie przeciętnego wieku ciągników w miarę zwiększania  się  mocy silników (od ok. 27 lat w przedziale mocy 15 – 25 kW do 6 lat w przypadku jednostek o mocy powyżej 100 kW).

Źródło: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy „Problemy Inżynierii Rolniczej”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here