Agrochemiczny tank-mix – wady i zalety stosowania

Popularnie zwany “tank-mix” to proces łącznego stosowania środków ochrony roślin lub środków ochrony roślin z nawozami. Agrochemikalia miesza się przed wykonaniem zabiegów w zbiorniku opryskiwacza.

 

\"\"

 

Ma to uzasadnienie zarówno techniczne jak i ekonomiczne i sposób ten stał się trwałym elementem technologii wielu upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Prawidłowe programy ochrony plantacji powinny uwzględniać wykonanie takiej liczby zbiegów, która jest niezbędna do osiągnięcia dobrego efektu w określonym miejscu i czasie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Aby podjąć decyzję o łącznym stosowaniu konieczna jest dokładna ocena sytuacji, w tym identyfikacja agrofaga, analiza zagrożeń i zdrowotności roślin. Konieczna jest również dokładna ocena terminów zabiegów ochronnych i nawożenia.

Przed podjęciem decyzji o mieszaniu składników powinno się wiedzieć jakie są zalety i wady łącznego stosowania agrochemikaliów. Należy zawsze pamiętać, że proces „tank-mix” niewłaściwie przeprowadzony może prowadzić do negatywnych efektów.

Zalety

 • duża liczba środków ochrony roślin i nawozów
 • szerokie wprowadzenie nawozów płynnych i do dolistnego dokarmiania
 • oszczędności na kosztach robocizny i paliwa (30-40%)
 • ograniczenie liczby przejazdów opryskiwaczy
 • zmniejszenie strat spowodowanych ugniataniem gleby i roślin
 • lepsza organizacja pracy przy spiętrzaniu się zabiegów agrotechnicznych
 • możliwość szybkiego wykonania zabiegów i wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych
 • możliwość jednoczesnego zwalczania kilku agrofagów
 • wykorzystanie przy stosowaniu dzielenia dawek środków ochrony roślin i nawozów
 • możliwość wykorzystania pokrywania się terminów zwalczania agrofagów z nawozowym dokarmianiem roślin
 • możliwość wykorzystania polepszenia ogólnej kondycji roślin dla ograniczenia zużycia środków ochrony roślin
 • możliwość wystąpienia efektów synergistycznych powodujących polepszenie skuteczności zabiegu

Wady

 • ryzyko wystąpienia trudności technicznych przy wykonywaniu zabiegu
 • ryzyko obniżenia skuteczności przez procesy fizykochemiczne powodujące niejednorodność cieczy użytkowej
 • możliwość wystąpienia zjawiska antagonizmu składników, co może spowodować obniżenie skuteczności
 • możliwość wystąpienia zjawiska fitotoksyczności
 • spotęgowanie wyżej wymienionych negatywnych efektów na skutek niekorzystnego splotu warunków środowiskowych i klimatycznych
 • stosowanie mieszanin bez odpowiednich wiarygodnych informacji o możliwościach łączenia konkretnych składników
 • chęć łączenia zbyt dużej liczby składników (maksymalnie 2-3)
 • możliwe w niektórych przypadkach wystąpienie zwiększenia toksyczności mieszaniny w stosunku do operatora opryskiwacza
 • nieprzestrzeganie zasad przygotowania cieczy użytkowej w technologii „tank-mix”

Warunki skutecznego zabiegu tank-mix

 • stosowanie przebadanych, sprawdzonych i zalecanych mieszanin
 • dostosowanie optymalnego terminu zwalczania agrofagów z nawożeniem
 • przestrzeganie kolejności dodawania składników według rysunku
 • nie przetrzymywanie cieczy użytkowej w zbiorniku (zabieg musi być wykonany po jej sporządzeniu)
 • stosowanie dobrego mieszania cieczy użytkowej
 • stosowanie maksymalnej ilości cieczy użytkowej na hektar uprawy
 • właściwy dobór dysz opryskiwacza w zależności od rodzaju zmieszanych składników i opryskiwanych roślin
 • stosowanie właściwej wody do sporządzenia cieczy użytkowej (temperatura nie może być zbyt niska – najlepiej 15-20°C, wysoka twardość i obecność żelaza jest również niewskazana)
 • stosowanie ciśnienia w opryskiwaczu zaleconego dla danego środka ochrony roślin
 • w przypadku łączenia środków ochrony roślin przestrzeganie właściwej kolejności mieszania środków według rodzaju form użytkowych (kolejność: formy zawiesinowe, emulsyjne, roztwory)
 • wykonanie zabiegu przy umiarkowanej temperaturze powietrza (nie większa niż 20°C) i wilgotności powyżej 60%
 • wykonywanie opryskiwania na rośliny osuszone z deszczu lub rosy
 • stosowanie ogólnych zasad wykonywania zabiegów ochronnych to jest brak nasłonecznienia, dobra kondycja roślin, użycie środków ochrony roślin, ochrona organizmów pożytecznych
 • korzystne jest przeprowadzenie pomocniczego polowego testu sprawdzającego

Należy zawsze przestrzegać zapisów etykiet łączonych składników. W szczególności zasad bezpieczeństwa, dawek i ewentualnych zastrzeżeń odnośnie mieszania z innymi agrochemikaliami. Należy także pamiętać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.

Źródło: MRiRW: Dobra Praktyka Ochrony Roślin „Zasady mieszania agrochemikaliów"
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here