Większe wsparcie i zakaz pestycydów. PE wzywa do ochrony pszół

Zdaniem europosłów UE powinna zadbać o zdrowie pszczół poprzez zwiększenie pomocy dla pszczelarzy, zakazanie szkodliwych pestycydów i ograniczenie importu fałszowanych miodów. Posłowie wzywają do ochrony populacji tych owadów.

rolnictwo, portal rolny, pszczoły, zgnilec amerykański, ochrona pszczół, na ratunek pszczołom

Znaczenie pszczół

Sektor pszczelarski stanowi źródło dochodu dla tysięcy europejskich rolników. Sektor ten ma również niebagatelne znaczenie dla bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywności: 84 proc. gatunków roślin oraz 76 proc. produkcji żywności uzależnione jest od zapylania przez pszczoły, a wytworzona w ten sposób w UE wartość gospodarcza jest szacowana na 14,2 mld euro rocznie.

Od lat pszczelarze alarmują o malejącej populacji pszczół i stratach w koloniach. Przyczyną mogą być: intensyfikacja rolnictwa i stosowania pestycydów, pogorszenie żywienia pszczół, wirusy i ataki inwazyjnych gatunków obcych takich jak roztocze Varroa, mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida), szerszeń azjatycki czy zgnilec amerykański, a także zmiany środowiskowe i utrata siedlisk.

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

We wtorek, 23 stycznia, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła sprawozdanie posła Norberta Erdősa (EPL, Węgry) wzywające do intensyfikacji działań na rzecz lepszej ochrony i wspierania europejskiego sektora pszczelarskiego.

Posłowie proponują m.in. zwiększenie funduszy na krajowe programy pszczelarskie, wprowadzenie środków mających poprawić zdrowie pszczół (m.in. zakaz szkodliwych pestycydów, rozwój badań i programów hodowlanych) oraz działania na rzecz lepszej ochrony lokalnych i regionalnych odmian pszczół.

Rynek miodu w UE

W UE jest około 600 000 pszczelarzy i 17 milionów uli. Roczna produkcja miodu wynosi ok. 250 000 ton, co sprawia, że UE jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie (po Chinach). W 2015 r. głównymi producentami miodu w UE były Rumunia, Hiszpania i Węgry.

Unijna dyrektywa z 2001 roku zawiera definicję miodu i określa kryteria jego składu w oparciu o wysokie standardy jakości. By pokryć konsumpcję krajową, UE importuje miód, głównie z Chin.


250 tysięcy ton wynosi

roczna produkcja miodu w UE


Import fałszowanego miodu

Miód jest trzecim najbardziej fałszowanym produktem na świecie. Za fałszerstwo można uznać np. miód z dodatkiem syropu glukozowego, miód zebrany przedwcześnie i poddany sztucznej obróbce czy mieszanki miodu prawdziwego i fałszywego.

Posłowie chcą walczyć z napływem fałszywego miodu na unijnym rynku, co prowadzi do presji na europejskich pszczelarzy oraz spadku cen i rodzi wątpliwości jeśli chodzi o ochronę konsumentów. Z przeprowadzonych testów wynika, że 20 proc. próbek spośród pobranych na zewnętrznych granicach UE oraz w siedzibach importerów nie spełniało wysokich norm UE.

Posłowie wzywają do ulepszenia procedur testowania i do zintensyfikowania inspekcji przywozowych w celu lepszego wykrywania przypadków zafałszowania miodu oraz do wprowadzenia wyższych kar dla oszustów. Posłowie chcą też poprawić etykietowanie, aby konsumenci wiedzieli, z jakiego kraju pochodzi dany produkt.
W sprawozdaniu wzywa się do lepszej promocji konsumpcji miodu i jego korzyści zdrowotnych, zwłaszcza wśród dzieci w szkołach.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here