Większy eksport, mniejszy import

Według danych Komisji Europejskiej, opublikowanych w dn. 31 maja br., w I kwartale 2010 r. Unia Europejska była eksporterem netto w sektorze drobiu, a dodatnie saldo w handlu z krajami trzecimi wyniosło 49,2 tys. ton wobec ujemnego salda -1,3 tys. ton w tym samym okresie 2009 r.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku poza ugrupowanie sprzedano 234,5 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu – o ok. 13% więcej niż przed rokiem. Zmieniła się struktura geograficzna eksportu drobiu poza UE – pozycję czołowego odbiorcy utraciła Rosja na rzecz Hongkongu. Do Hongkongu wysłano w I kwartale br. 27,8 tys. ton drobiu – ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Sprzedaż do Rosji zmniejszyła się w tym czasie o 19% do 27,1 tys. ton. Ukraina przesunęła się z drugiego na piąte miejsce (-2% do 18,6 tys. ton), a trzecie i czwarte miejsce zajmują obecnie Arabia Saudyjska (+24% do 26 tys. ton) i Benin (+23% do 21,7 tys. ton). Ograniczenie zakupów drobiu przez Rosję to efekt zwiększenia produkcji krajowej zgodnie z przyjętą w lutym br. doktryną bezpieczeństwa żywnościowego i dążeniem do samowystarczalności. Wzrost produkcji i spadek importu drobiu to również dążenia Ukrainy na najbliższe lata.

Najważniejszymi unijnymi eksporterami produktów drobiowych na rynki trzecie w omawianym okresie były: Francja (68,2 tys. ton; wzrost o 4% wobec I kwartału 2009 r.), Holandia (34,5 tys. ton; spadek o 10%), Niemcy (25,5 tys. ton; -3%) oraz Polska (16,2 tys. ton; +54%). Import sektora drobiu z krajów trzecich do Wspólnoty w I kwartale br. wyniósł 185,2 tys. ton i był o ponad 11% niższy niż w analogicznym okresie 2009 r.

Wzrósł import żywca drobiu oraz mięsa i przetworów z indyków, obniżyły się zaś zakupy mięsa i przetworów z kurcząt.
Brazylia utrzymała pozycję najważniejszego dostawcy drobiu do UE, jednak przy ok. 16% niższym wolumenie wysyłek niż przed rokiem (132,6 tys. ton). Mniej drobiu niż przed rokiem zakupiono również w Chile i Argentynie. Zwiększyły się natomiast zakupy gotowanych przetworów z kurcząt z Tajlandii (+5% do 34,5 tys. ton). Największe ilości drobiu z krajów trzecich trafiały na rynki: holenderski (77,7 tys. ton, spadek o 18% wobec I kwartału 2009 r.), brytyjski (46,4 tys. ton, +15%) oraz niemiecki (30,9 tys. ton, -13%).

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, www.fapa.com.pl, fot. morguefile.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here