Wiosenne zwalczanie miotły zbożowej

Miotłę zbożową podczas wiosny można zwalczać wykorzystując trzy warianty ochrony. Pierwszy dotyczy niszczenia tylko samej miotły zbożowej.

 

\"\"

 

Ma to miejsce w dwóch przypadkach. Jeżeli chwasty dwuliścienne skutecznie zniszczono podczas jesieni i wiosną już nie nastąpiły kolejne wschody lub zniszczono je wiosną podczas odrębnego zabiegu. To rozwiązanie ze względów ekonomicznych (dwa zabiegi) cieszy się małą popularnością.

Bardzo rzadko zdarza się by bez uprzednich zabiegów chwastobójczych, wiosną na polu występowała tylko miotła zbożowa. Bez względu jak dojdzie do takiej sytuacji można się posłużyć specyficznymi graminicydami przeznaczonymi do zwalczania niektórych jednorocznych traw w tym miotły zbożowej.

Zalecane trzy substancje czynne można aplikować w różnych terminach. Stosowanie wszystkich jest związane z udziałem zalecanych adiuwantów. Grasp 400 SC (tralkoksydym) zgodnie z oficjalnymi zaleceniami (etykieta) nie musi być stosowany z adiutantem. Jest jednak z nim sprzedawany i tak powinien być stosowany. Fenoksaprop-P-etylu jest reprezentowany przez pięć produktów handlowych.

Niestety oficjalny zakres zastosowania w poszczególnych gatunkach zbóż nie pokrywa się. Dawki są takie same, z tym że dwie formy użytkowe (Foxtrot i Jaguar) można stosować w obniżonych dawkach łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC. Trzecia możliwość to zastosowanie pinoksadenu (Axial 100 EC). Warto zaznaczyć, że to jedyny z tej grupy preparat, który można stosować w jęczmieniu. Axial 100 EC wymaga łącznego stosowania ze wspomagaczem. Zalecanym jest Adigor 440 EC. Dawka wspomagacza musi być zawsze trzykrotnie wyższa od dawki samego środka.

Typowe zachwaszczenie zbóż ozimych to występowanie miotły zbożowej w towarzystwie chwastów dwuliściennych, które mogą być reprezentowane przez różne gatunki. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie uniwersalnych preparatów. Każda z kombinacji zamieszczona w tabeli jest przystosowana do zwalczania miotły zbożowej i określonej grupy chwastów dwuliściennych.

Jeżeli skład chwastów występujących na polu pokrywa się z wrażliwymi gatunkami wymienionymi w etykiecie, można przystąpić do zabiegu. Po przeanalizowaniu tabeli można się w niej dopatrzeć kilku nieścisłości rejestracyjnych. Preparaty zawierające izoproturon (IPU) i mieszaninę izoproturonu z diflufenikanem (DFF) są zarejestrowane w różnych terminach.

Ponadto obowiązuje je inny zakres rejestracyjny dotyczący możliwości stosowania w poszczególnych gatunkach zbóż – od samej pszenicy po wszystkie zboża ozime. To z jednej strony informacje utrudniające ochronę przed zachwaszczeniem, z drugiej strony dają szersze pojęcie o terminach stosowania i selektywności w stosunku do zbóż takiej samej substancji czynnej.

Jak już wspomniano najbardziej popularnym modelem zachwaszczenia zbóż jest miotła w otoczeniu gatunków dwuliściennych. Bardzo często na decyzję o doborze kombinacji herbicydowej ma całkowity skład gatunkowy.
 
Czytaj więcej

Adam Paradowski – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here