WIR apeluje o szacowanie strat

W związku z tragicznym stanem ozimin po mijającej zimie, Wielkopolska Izba Rolnicza przekazała samorządom lokalnym informację nt. szacowania szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że zgodnie z obowiązującymi od kilku lat zasadami, powołane zarządzeniem wojewody wielkopolskiego tzw. komisje klęskowe pozostają w ciągłej gotowości do podjęcia swych zadań i ich aktywizacja zależy wyłącznie od decyzji władz miast, którzy skierują je do szacowania zgłaszanych przez rolników szkód.

Zdaniem Bogdana Fleminga z WIR, nie należy się spodziewać ogłaszania przez wojewodę stanu "klęski" spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, jakie wystąpiły w okresie zimy.

Wielkopolski samorząd rolniczy zwraca uwagę, że przedmiotowe szkody, w rozumieniu obowiązujących przepisów, należy sklasyfikować jako "ujemne skutki przezimowania" – czyli szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

– Ze względu na spodziewane decyzje rolników o dokonaniu przesiewów, zwracamy uwagę, że w momencie likwidacji uszkodzonej plantacji komisje nie mają już możliwości dokonania oceny zakresu szkody. Wynika stąd konieczność niezwłocznego uruchomienia zespołów komisji, aby umożliwić terminową lustrację na polach poszkodowanych rolników – czytamy w komunikacie WIR.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pismach skierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Przewodniczących Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa apeluje o o pilne uruchomienie wszelkich działań zmierzających do udzielenia poszkodowanym rolnikom wszelkiej pomocy, w tym także socjalnej. Zarząd WIR zwraca uwagę, że dla wielu rolników pomoc w formie preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji nie będzie możliwa do przyjęcia, ze względu na brak zdolności kredytowej. Apeluje więc o stworzenie właśnie tym rolnikom możliwości skorzystania z pomocy socjalnej. W imieniu poszkodowanych rolników wnioskuje także o zwiększenie limitu paliwa rolniczego w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zabiegów uprawowych.

.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here