WWF: Polscy rolnicy mogą stracić miliony euro przez ministerstwo rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zabrać 157 milionów euro – około 650 mln złotych – z budżetu programu rolnośrodowiskowego. Czy polscy rolnicy prowadzący działania na rzecz ochrony środowiska stracą możliwość otrzymania 157 milionów euro? – alarmuje organizacja ekologiczna WWF Polska.

\"rolnictwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zabrać 157 mln Euro (ok. 650 mln zł) z budżetu programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013. Środki mają być przesunięte na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. Obszary ONW). Projekt takiej uchwały został przedstawiony Komitetowi Monitorującemu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) do przegłosowania w trybie korespondencji elektronicznej. Propozycja zmiany została negatywnie oceniona przez Ministra Środowiska, nie powstrzymuje to jednak działań Ministerstwa Rolnictwa.

– Przypomnijmy, że program rolnośrodowiskowy jest instrumentem finansowym UE mającym na celu zachęcanie rolników do stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska prowadzących do ekologicznej produkcji – mówi Anna Sosnowska z WWF Polska. – Celem programu jest zapewnienie integracji rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska. Środki z programu rolnośrodowiskowego przyczyniają się do prowadzenia przez rolników gospodarstw w sposób zrównoważony, ograniczający negatywny wpływ na środowisko do minimum.

Obecnie środki z programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 nie zostały jeszcze wykorzystane. Nie jest to jednak dobry argument dla planowanego przesunięcia, gdyż np. w 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa samo ograniczało dostęp do niektórych pakietów tego programu, uzasadniając to brakiem środków.* Tym razem Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało przesunięcie środków w obecnym programie (PROW 2007-2013), by zwrócić je w programie następnym (PROW 2014-2020). Jednak zapis dotyczący PROW 2014-2020 nie pojawił się na razie. Ponadto nie pojawiły się żadne dodatkowe czynniki uzasadniające tak duże przesunięcie środków na wsparcie ONW.

W rezultacie Polska może stracić szansę na wsparcie rolników w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. Będzie to miało negatywne odzwierciedlenie w ilości zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, które trafiają z pól nawet do Bałtyku, powodując eutrofizację naszego morza. O jej skutkach Polacy mogą się przekonać sami w okresie letnim, kiedy dochodzi do zakwitów sinic. Jednocześnie nie zmniejszy się stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych, które są szkodliwe dla wielu gatunków zwierząt, będących często sprzymierzeńcami rolników.

Przesunięcie takiej puli środków na działania pro-środowiskowe w rolnictwie byłoby do zaakceptowania, gdyby środki te zostały przeznaczone na realizację tych samych działań w ramach nowego Programu rolno-środowiskowego na lata 2014-2020. Te środki finansowe powinny wspierać działania z zakresu ochrony wód przed spływami nawozów z pól, tj. na pakiety "rolnictwo zrównoważone", "ochrona gleb i wód" oraz na działanie "Rolnictwo ekologiczne". Ten rodzaj działań i tak już został znacznie osłabiony przez Ministerstwo Rolnictwa w PROW 2014-2020 w porównaniu do poprzedniego PROW 2007-2013, m.in zrezygnowano z pakietu "strefy buforowe" i "oczka wodne".

Czytaj także:
KRIR: producenci mleka powinni otrzymać zwrot nadpłaconego podatku VAT

Fundacja WWF Polska apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komitetu Monitorującego PROW o zagwarantowanie odpowiednich przesunięć środków na działania pro-środowiskowe w rolnictwie w ramach nowego Programu rolnośrodowiskowego na lata 2014-2020.

*Informacja o braku środków pojawiła się m.in. w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Marszałka Sejmu RP, z dnia 26 marca 2013 r. stanowiącego komentarz do dezyderatu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2013 roku.
 
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Images Money

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here