Array

Wybory do izb rolniczych po nowemu. Resort rolnictwa pracuje nad ustawą

Resort rolnictwa pracuje nad nowelizacją ustawy o izbach rolniczych. Nowe przepisy mają zwiększyć zainteresowanie rolników wyborami do izb rolniczych i tym samym ich działalnością.

rolnictwo, rolnik, zysk rolnika, portal rolny, Szmulewicz, KRIR, wybory do izb rolniczych,działalność izb rolniczych


W projekcie ustawy zostały rozstrzygnięte kwestie dotyczące wyborów do izb rolniczych. Zdaniem resortu rolnictwa pozwoli to na uproszczenie przeprowadzania wyborów, jak również wpłynie na obniżenie kosztów ich przeprowadzenia ponoszonych przez izbę.

Wybory do izb rolniczych

W celu zwiększenia frekwencji w wyborach do izb rolniczych, zaproponowano wyznaczenie daty wyborów do walnego zgromadzenia na dzień wolny od pracy przypadający w terminie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory w 2018 r. odbędą się w terminie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Obecna kadencja izb rolniczych upłynie z dniem wyborów w  ww. terminie. Ogranicza się do 20 liczbę osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach do rady powiatowej. Wprowadza się również zmianę polegającą na tym, że mandatu członka walnego zgromadzenia nie można łączyć z mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z  członkostwem w innych organach jednostek samorządu terytorialnego. Uregulowane zostanie przekazywanie przez urzędy skarbowe informacji potrzebnych gminom do sporządzania list osób uprawnionych do głosowania. Sporządzanie  spisów osób uprawnionych do głosowania jest zadaniem zleconym gminom i izby z tego tytułu nie ponoszą kosztów. Zadanie realizowane będzie zgodnie z kadencją samorządu rolniczego, tj. raz na 4 lata.

W projekcie ustawy wprowadza się przepis mówiący o tym, że w przypadku gdy jest równa liczba kandydatów i mandatów, nie przeprowadza wyborów w tych okręgach wyborczych.

Usługi płatne w izbach

Ponadto ma się zwiększyć zakres zadań izb rolniczych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Prawdopodobnie  zostanie wprowadzona możliwość wykonywania przez te podmioty odpłatnych usług. Wpływy z prowadzonych usług mogą być przeznaczone na działania ustawowe i statutowe izby oraz Krajowej Rady. W związku z tym proponuje się określenie przekazywanych na działalność Krajowej Rady z izb rolniczych środków finansowych uzyskanych z wpływu 2 proc. odpisu z podatku rolnego do wysokości 4 proc..

Sprawniejsze funkcjonowanie izb i nadzór nad działalnością

W celu sprawniejszego funkcjonowania biura izby rolniczej zaproponowano, aby pracownik biura nie mógł być członkiem rady powiatowej.

Dyrektora biura izby rolniczej oraz Krajowej Rady, powołuje i odwołuje zarząd po uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W projekcie ustawy uszczegółowiono zakres nadzoru nad działalnością zarządu izby oraz zarządu Krajowej Rady. Zarząd izby oraz zarząd Krajowej Rady przedstawia organom nadzoru odpowiednio uchwały organów izby oraz uchwały organów Krajowej Rady oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby oraz Krajowej Rady, w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia. Organy nadzoru mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby, a także organów Krajowej Rady w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd Krajowej Rady, minister właściwy do spraw rolnictwa może zwołać posiedzenie Krajowej Rady w celu rozpatrzenia odwołania zarządu i wyboru nowego zarządu.

Planowany termin przyjęcia nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów to II kwartał 2018 r.

Redakcja AgroNews, fot.KRIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Inflacja stopuje. NBP podał najnowsze dane

Jak podał Narodowy Bank Polski w lipcu 2022 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,3 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
4,554ObserwującyObserwuj
4,190SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE