Array

Wybory do izb rolniczych po nowemu. Resort rolnictwa pracuje nad ustawą

Resort rolnictwa pracuje nad nowelizacją ustawy o izbach rolniczych. Nowe przepisy mają zwiększyć zainteresowanie rolników wyborami do izb rolniczych i tym samym ich działalnością.

rolnictwo, rolnik, zysk rolnika, portal rolny, Szmulewicz, KRIR, wybory do izb rolniczych,działalność izb rolniczych


W projekcie ustawy zostały rozstrzygnięte kwestie dotyczące wyborów do izb rolniczych. Zdaniem resortu rolnictwa pozwoli to na uproszczenie przeprowadzania wyborów, jak również wpłynie na obniżenie kosztów ich przeprowadzenia ponoszonych przez izbę.

Wybory do izb rolniczych

W celu zwiększenia frekwencji w wyborach do izb rolniczych, zaproponowano wyznaczenie daty wyborów do walnego zgromadzenia na dzień wolny od pracy przypadający w terminie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory w 2018 r. odbędą się w terminie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Obecna kadencja izb rolniczych upłynie z dniem wyborów w  ww. terminie. Ogranicza się do 20 liczbę osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach do rady powiatowej. Wprowadza się również zmianę polegającą na tym, że mandatu członka walnego zgromadzenia nie można łączyć z mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z  członkostwem w innych organach jednostek samorządu terytorialnego. Uregulowane zostanie przekazywanie przez urzędy skarbowe informacji potrzebnych gminom do sporządzania list osób uprawnionych do głosowania. Sporządzanie  spisów osób uprawnionych do głosowania jest zadaniem zleconym gminom i izby z tego tytułu nie ponoszą kosztów. Zadanie realizowane będzie zgodnie z kadencją samorządu rolniczego, tj. raz na 4 lata.

W projekcie ustawy wprowadza się przepis mówiący o tym, że w przypadku gdy jest równa liczba kandydatów i mandatów, nie przeprowadza wyborów w tych okręgach wyborczych.

Usługi płatne w izbach

Ponadto ma się zwiększyć zakres zadań izb rolniczych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Prawdopodobnie  zostanie wprowadzona możliwość wykonywania przez te podmioty odpłatnych usług. Wpływy z prowadzonych usług mogą być przeznaczone na działania ustawowe i statutowe izby oraz Krajowej Rady. W związku z tym proponuje się określenie przekazywanych na działalność Krajowej Rady z izb rolniczych środków finansowych uzyskanych z wpływu 2 proc. odpisu z podatku rolnego do wysokości 4 proc..

Sprawniejsze funkcjonowanie izb i nadzór nad działalnością

W celu sprawniejszego funkcjonowania biura izby rolniczej zaproponowano, aby pracownik biura nie mógł być członkiem rady powiatowej.

Dyrektora biura izby rolniczej oraz Krajowej Rady, powołuje i odwołuje zarząd po uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W projekcie ustawy uszczegółowiono zakres nadzoru nad działalnością zarządu izby oraz zarządu Krajowej Rady. Zarząd izby oraz zarząd Krajowej Rady przedstawia organom nadzoru odpowiednio uchwały organów izby oraz uchwały organów Krajowej Rady oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby oraz Krajowej Rady, w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia. Organy nadzoru mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby, a także organów Krajowej Rady w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd Krajowej Rady, minister właściwy do spraw rolnictwa może zwołać posiedzenie Krajowej Rady w celu rozpatrzenia odwołania zarządu i wyboru nowego zarządu.

Planowany termin przyjęcia nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów to II kwartał 2018 r.

Redakcja AgroNews, fot.KRIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,654ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE