Wynik finansowy a zasób gotówki w gospodarstwie to nie to samo!

Problemy z płynnością finansową ma dzisiaj bardzo wiele polskich gospodarstw. To skutek dwóch minionych, bardzo trudnych sezonów, ale często również błędów w planowaniu przepływów gotówkowych i utożsamianie ich z wynikiem finansowym. W czym tkwi różnica między jednym a drugim?

ASAP, finanse w rolnictwie, dochody rolników, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego, koszty w gospodarstwie

Wynik finansowy pokazuje zysk lub stratę gospodarstwa w danym roku obrachunkowym lub sezonie, na podstawie przypisanych do niego  kosztów oraz przychodów. Moment pojawienia się kosztu i przychodu w gospodarstwie nie jest równoznaczny z wydatkiem czy wpływem gotówki. Wielkości te powstają z reguły na podstawie otrzymanego dokumentu takiego, jak np. faktura i są ujęte w księgach rachunkowych gospodarstwa z jej datą. Wydatek lub wpływ pieniężny pojawia się wówczas dopiero później.

Ponadto nie każdy wydatek lub wpływ gotówki będzie dla gospodarstwa kosztem lub przychodem. Nie znajdzie więc swojego odzwierciedlenia w wyniku finansowym, a zatem nie wpłynie na wielkość zysku lub straty, ale stanie się pozycją w przepływach pieniężnych.

To podstawowe rozumienie różnicy między wpływem gotówki a przychodem oraz wydatkiem a kosztem ma ogromne znaczenie w planowaniu przepływów pieniężnych w gospodarstwie. Przytoczony w artykule przykład w bardzo dużym uproszczeniu pokazuje sytuację, w której rolnik osiągnął zysk, ale miał kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej.

Przykład przedstawia uproszczony rachunek zysków i strat za 2018 rok, w którym wykazany jest zysk z działalności rolniczej oraz rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem wydatków i wpływów gospodarstwa w kolejnych kwartałach lat 2017 i 2018.

Rachunek przepływów pieniężnych

ROK/KWARTAŁY 2017 2018
  I II III IV I II III IV
WYDATKI BEZPOŚREDNIE NA SEZON 2018     -2500       -500

 

 

 
WYDATKI BEZPOŚREDNIE NA SEZON 2019             -2500  
SPRZEDAŻ ZBIORÓW 2018             Zbiory

 

+5250*
RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE     -2500       -3000 +5250
SKUMULOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE     -2500 -2500 -2500 -2500 -5500 -250

 

* sprzedaż na przykład rzepaku 3,5 t za cenę 1500 zł/t

Rachunek zysków i strat

ROK/KWARTAŁY 2017 2018
  I II III IV I II III IV
PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY               5250
KOSZTY MATERIALNE     -2500       -500  
AMORTYZACJA I KOSZTY PRACY WŁASNEJ     -500       -200  
WYNIK FINANSOWY               1550

 

Przepływy pieniężne pokazują, że rolnik w III kwartale 2017 roku sieje rzepak i generuje z tego tytułu wydatek. Następnie wydaje kolejną gotówkę na zbiór uprawy w III kwartale 2018 r. oraz na rozpoczęcie uprawy, którą zbierze rok później. Natomiast wpływy pieniężne ze sprzedaży rzepaku odnotowuje dopiero w IV kwartale 2018 r. Z rachunku tego wynika, że wpływ gotówki następuje w innym czasie niż rozchód oraz wydatki gospodarstwa się nakładają. Skumulowane przepływy pieniężne począwszy od III kwartału 2017 r. mają wartość ujemną, co oznacza brak gotówki w kasie. Jedynie wpływ pieniężny ze sprzedaży zmniejsza nieco tą ujemną wartość. Takie przesunięcie rozchodów i wpływów gotówkowych oraz ich kumulowanie się w czasie może skutkować utratą płynności finansowej, jak w naszym przykładzie. Dlatego ważne jest sporządzenie planu przepływów gotówkowych, który by temu zapobiegł.

Inaczej tą sytuację pokazuje rachunek wyników (zysków i strat). Rolnik wykazał zysk z danej uprawy w wysokości 1550 zł pomimo braku gotówki na dalszą bieżącą działalność gospodarstwa.

Przykład z rzepakiem jest bardzo uproszczony, ale dowodzi, jak ważny dla gospodarstwa jest rzetelny plan przepływów pieniężnych. To podstawowe narzędzie skutecznego zarządzania, które wymaga starannego przygotowania i stałej weryfikacji w celu sprawnego reagowania na niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej gospodarstwa.

Monika Wańkowicz
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

Monika Wańkowiczhttp://www.rolnictwozrownowazone.pl/stowarzyszenie-asap/
Dziennikarz i copywriter od 2017 r. związana z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, pyta doradców ASAP oraz rolników o praktyki rolnictwa zrównoważonego w Polsce i pisze…

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,882ObserwującyObserwuj
5,380SubskrybującySubskrybuj

MRiRW nie przewiduje dalszej pomocy rolnikom poszkodowanych przez Covid-19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje kontynuacji programów pomocowych dla rolników poszkodowanych przez Covid-19. Pomoc, którą rolnicy otrzymali w ubiegłym roku była jednorazowa. Zarząd...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE