Wypadki w rolnictwie. Najwięcej osób zginęło w Podlaskiem

Rolnicy przywiązują coraz większą uwagę do bezpieczeństwa wykonywanych prac w swoich gospodarstwach. Dowodem na to są statystyki, z których wynika, że w ubiegłym roku doszło do mniejszej liczby wypadków w rolnictwie niż w 2016 roku. Mniej było także  wypadków śmiertelnych.

Do tego wypadku doszło w październiku 2017 roku w Stawie Noakowskim (woj. lubelskie). 31-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik. Z ustaleń policji wynika, że wykonywał on prace polowe traktorem z doczepionymi dwoma wozami. Zjeżdżając ze wzniesienia, wpadł w poślizg. Ciągnik przewrócił się, a on sam został przygnieciony. Niestety, nie udało sie go uratować. 

 


W 2017 roku zgłoszono do placówek KRUS 18 161 wypadków, czyli o 949 (5 proc.) mniej niż w 2016 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 17 212 zdarzeń – o 436 (2,5 proc.) mniej niż w poprzednim roku.

Wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 412 (3 proc.) mniej niż w 2016 roku.


Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:

  • „upadek osób” – 6 653 poszkodowanych, co stanowiło 50,2 proc. wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,

  • „pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 548 poszkodowanych, tj. 11,7 proc. wypadków,

  • „uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 486 poszkodowanych, tj. 11,2 proc. wypadków.


W większości przypadków (64,1 proc. zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5 proc.

Najwięcej wypadków na Warmii i Mazurach, najmniej w woj. opolskim

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2017 roku wyniósł 10,2 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (13,4), wielkopolskim (12,6), podlaskim (12,5) i lubelskim (12), a najniższą w województwach: opolskim (5,5), śląskim (6,7), zachodniopomorskim (6,8), małopolskim (7,4).

Mniej wypadków śmiertelnych

W 2017 roku odnotowano 69 wypadków śmiertelnych, o 14 (16,9 proc.) mniej niż w 2016 roku. Najwięcej osób zginęło w woj. podlaskim – 12. Z kolei na Dolnym Śląsku i Opolszczyznie żaden rolnik nie zmarł w wyniku wypadku w gospodarstwie.

Borelioza coraz częstsza

W 2017 roku wypłacono 293 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub też wskutek choroby zawodowej, tj. o 25 (9,3 proc.) więcej niż w 2016 roku. Przeważały choroby zakaźne (253 zachorowania), wśród których dominowała przenoszona przez kleszcze borelioza.

Redakcja AgroNews, fot. KPP Lublin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here