Startuje nowa platforma pomagająca w prowadzeniu gospodarstwa

W ramach operacji „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej”  ruszyła platforma e-learningowa dla rolników, producentów środków dla rolnictwa oraz dystrybutorów.

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie realizuje operację „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji

Celem operacji jest przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.

W ramach operacji przygotowano stronę internetową projektu, opracowano materiały dydaktyczne z pytaniami testowymi oraz dane testowe GIS potrzebne do uruchomienia platformy, przeprowadzono 2 dniowe szkolenie w Olsztynie oraz szkolenie w konwencji webinarium w celu przygotowania użytkowników do korzystania z platformy. W ramach upowszechniania projektu zaplanowano publikacje w prasie i portalach branżowych.

Dla kogo platforma e-learningowa?

Operacja skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności do gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów rolnych, producentów nawozów sztucznych, nasion oraz ich głównych dystrybutorów, doradców rolnych, producentów maszyn rolniczych, urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych, stacji chemiczno – rolniczych, szkół rolniczych, jednostek naukowych z obszaru rolnictwa oraz do administracji rządowej i samorządowej.

Opracowana w ramach realizacji Operacji Platforma e-learningowa umożliwiająca prowadzenie ćwiczeń w środowisku GIS posiada dedykowane środowisko pracy udostępnione za pośrednictwem formularzy WWW.

Składa się z następujących modułów: moduł zarządzania użytkownikami, moduł zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium, moduł zarządzania danymi GIS. Poszczególne moduły będą oferowały szereg funkcjonalności związanych m.in.  logowaniem użytkowników, komunikacji z trenerami, publikacji materiałów szkoleniowych, przeglądania materiałów szkoleniowych, sprawozdawczości, repozytorium niezbędnych do realizacji ćwiczeń danych GIS, możliwość edycji danych wektorowych, wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych w tym z poziomu DRON, podłączania danych INSPIRE, pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM, prowadzenia analiz przestrzennych tych zdefiniowanych w scenariuszach testowych oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.

Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu open sourceumożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.gisinnrol.pl w celu skorzystania z platformy.

Tekst i fot.: Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji INNPLUS
Redakcja AgroNews

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here