Zakład mięsny nakryty na nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców

Kilka dni temu zakończyła się kontrola legalności zatrudnienia w jednym z zakładów przetwórstwa mięsnego w okolicach Chrzanowa. Kontrolą objęta została ponad setka cudzoziemców. Przedsiębiorstwo nie zadbało jednak należycie o wszystkie formalności – teraz zarówno pracodawca jak i zagraniczni pracownicy będą musieli ponieść surowe konsekwencje.

Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia 110 obcokrajowców, wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy branży mięsnej. Okazało się, że aż w 20 przypadkach doszło do nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom. 18 Ukraińców, obywatel Mołdawii oraz Gruzin wykonywali pracę niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach na pracę lub całkowicie bez stosownych zezwoleń, uprawniających do wykonywania pracy w Polsce.

Sąd, grzywna, a nawet deportacja

Ponadto przedsiębiorstwo aż w 44 przypadkach nie wywiązało się z obowiązku poinformowania właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców posiadających oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Dodatkowo w 2 przypadkach cudzoziemcy byli zatrudnieni bez zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej.

W związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, wobec przedsiębiorcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Może grozić mu kara grzywny nawet do 30 tys. złotych (art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Natomiast w stosunku do 5 cudzoziemców wykonujących pracę bez stosownych zezwoleń, wszczęta zostanie procedura deportacyjna.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here