Zaprawianie zbóż to podstawa!

Wielu producentów rolnych przygotowując się do kolejnego sezonu wegetacyjnego staje przed wyborem technologii ochrony swoich plantacji. Warto zastanawiając się nad wyborem fungicydów, które użyte zostaną w czasie sezonu wegetacyjnego dokonać przeglądu zapraw nasiennych, które stanowią jeden z pierwszych, i w przypadku niektórych chorób powodowanych przez grzyby jedyny zabieg zapobiegający ich wystąpieniu.

Wiedzą o tym wszyscy producenci rolni, którzy mieli do czynienia z niezaprawionym materiałem siewnym. Straty powodowane przez sprawców głowni pylącej, a w szczególności śnieci cuchnącej mogą sięgać nawet do 100%, bo cuchnącego ziarna skażonego przez zarodniki nie można sprzedać. Zabieg zaprawiania możliwy jest tylko i wyłącznie przed siewem roślin, i pomimo wielu pytań ze strony rolników o możliwość opryskiwania roślin zaprawą tuż po wschodach nie ma możliwości jego przeniesienia na początkowe fazy wzrostu roślin.

 

\"\"

 

Zabieg zaprawiania zalecany jest do ochrony wielu gatunków roślin uprawnych. W uprawie zbóż ozimych jest to jeden z ważnych zabiegów, zwalczających lub ograniczających grzyby, których nie można zlikwidować stosując fungicydy w formie oprysku w czasie wegetacji zbóż.

Nie jest możliwe skuteczne zwalczanie np. śnieci czy głowni opryskując rośliny w czasie wegetacji, a są to choroby powodowane przez grzyby, które powodują straty o znaczeniu gospodarczym w produkcji zbóż ozimych. Odnosi się to też do innych sprawców chorób przenoszonych przez ziarno przeznaczone do zasiewów.

Zabieg ten chroni też kiełkujące zboża przed porażeniem przez niektóre gatunki grzybów bytujących w glebie. Do takich należą przykładowo gatunki należące do rodzaju Fusarium.

Firmy nasienne sprzedają już zaprawiony materiał siewny, zapewniając tym samym prawidłowe wykonanie tego zabiegu. Jest to ważne w przypadku niektórych substancji czynnych budujących zaprawę, ponieważ nawet najmniejsze zwiększenie dawki zaprawy może doprowadzić do zahamowania wzrostu wschodzących ziarniaków.

Jeśli planujemy wykonanie zabiegu zaprawiania samodzielnie należy zapoznać się nie tylko z substancjami czynnymi znajdujących się w obrocie handlowym dostępnych zapraw, ale także podobnie jak w przypadku fungicydów stosowanych w czasie sezonu wegetacyjnego formulacjami w jakich dostarczane są do producentów rolnych.

Z pośród dostępnych na rynku zapraw najczęściej używane są te oznaczone symbolami : DS (proszek do stosowania w stanie suchym), WS (proszek do sporządzania zawiesiny wodnej), CS (zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą) czy coraz częściej stosowane FS (płynny koncentrat).
 

Czytaj dalej

Źródło: Gazeta Interaktywna 10
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here