Zarząd KRiR za waloryzacją stawek pomocy poszkodowanym rolnikom

W dniu 12 lipca br. Zarząd KRIR zgłosił swoje uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niekórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

 

\"\"

 

 
 
Zarząd KRIR popiera zaproponowane w rozporządzeniu uproszczenia związane z uzyskaniem pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu.

Czytaj także:
Zmiany w umowach na sprzedaż i dystrybucję prądu
Nowa unijna polityka rybacka wymaga zmian!
Sytuacja zdrowotna świń w Polsce

Jednocześnie pragnie zwrócić szczególną uwagę na zaproponowane stawki udzielonej pomocy, które w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zostały zmienione, a ceny nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin wzrosły. W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje o dokonanie waloryzacji stawek pomocy.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot.
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here