Zasady wprowadzania do obrotu bulw ziemniaka

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przypomina o zasadach wprowadzania do obrotu bulw ziemniaka zgodnie z przepisami w zakresie zdrowia roślin.

W myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, podmioty, które zajmują się uprawą, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem, wprowadzaniem lub przemieszczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków muszą być wpisane do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych,  prowadzonego przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy podmiotów niebędących podmiotami profesjonalnymi, które prowadzą uprawę bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. innych niż sadzeniaki ziemniaka na powierzchni mniejszej niż 1,5 ha oraz podmiotów profesjonalnych prowadzących działalność w ramach sprzedaży detalicznej bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. innych niż sadzeniaki ziemniaka, przeznaczonych na potrzeby własne odbiorców, chyba że te podmioty prowadzą tę sprzedaż na rynkach hurtowych lub przemieszczają te bulwy do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podmiotowi wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych nadawany jest indywidualny numer.

Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są przemieszczane lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być zaopatrzone w oznakowanie zawierające nazwę kraju pochodzenia w języku polskim oraz numer wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego:

– podmiotu, który je uprawiał,

– podmiotu, który je uprawiał oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo

– podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

Oznakowanie, o którym mowa może posiadać dowolną formę, musi być jednak trwałe i widoczne, umieszcza się je na opakowaniu ziemniaków, a jeżeli ziemniaki przemieszczane są luzem oznakowanie umieszcza się na środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.

Bulwy ziemniaka, inne niż sadzeniaki wyprodukowane w Polsce i przemieszczane do innych państw członkowskich UE powinny być obowiązkowo zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter sepedonicus.

Inspektorzy PIORiN prowadzą szereg działań mających na celu podniesienie świadomości producentów i dystrybutorów w zakresie prowadzenia produkcji bulw ziemniaków i obrotu nimi z zachowaniem bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz ograniczenie występowania ognisk bakterii Clavibacter sepedonicus.

Uwaga na kontrole

Kontrole prowadzone są na giełdzie rolno-spożywczej, targowiskach, jak również w centrach dystrybuujących ziemniaki, sklepach, miejscach zbiorowego żywienia. Ponadto monitoringowo pobierane są próby ziemniaków do badań laboratoryjnych. Inspekcja prowadzi nadzór nad produkcją ziemniaków u podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych oraz niezarejestrowanych producentów produkujących ziemniaki na własne potrzeby.

Produkcja sadzeniaków ziemniaka z PIORiN krok po kroku

Za naruszenie przepisów przewidziane są sankcje karne. Podmiot, który wprowadza do obrotu ziemniaki inne niż sadzeniaki bez wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. Podmiot, który przemieszcza ziemniaki inne niż sadzeniaki wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej bez zaświadczenia podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 do 5000 zł za każdą przesyłkę, której dotyczy naruszenie.

Źródło: WIORIN Opole

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Płatności w ramach ekoschematów obszarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na 5 marca 2024 r. zaplanowała realizację przyznanych rolnikom płatności w ramach ekoschematów obszarowych w kampanii 2023 r. Agencja...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics