Zaświadczenia z KRUS. Jaka jest procedura i jakie wymagania?

Wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ww. ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS.

Zaświadczenia z KRUS. Jaka jest procedura i jakie wymagania?

1. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia, który po pobraniu i wydrukowaniu należy wypełnić i podpisać,
 2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik należy załączyć pisemne upoważnienie,
 3. upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia. Upoważnienie do odbioru można złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili jego odbioru.

UWAGA!

Wnioski o wydanie zaświadczenia mogą być składane w formie innej niż na opracowanym przez KRUS formularzu (formularz wniosku ma charakter pomocniczy).

W takim przypadku we wniosku należy podać następujące informacje:

 • dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, UNO tj. Unikalny Numer Osoby – jeśli został nadany przez jednostkę organizacyjną KRUS),
 • dane osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie (imię, nazwisko, adres, PESEL, UNO) – w sytuacji gdy zaświadczenie ma dotyczyć osoby innej niż Wnioskodawca, np. dziecka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Wnioskodawcy),
 • cel wydania zaświadczenia,
 • sposób odbioru zaświadczenia,
 • wskazanie przedziału czasowego lub daty, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie (opcjonalnie),
 • nr telefonu lub adres e-mail (dodatkowo do kontaktu).

2. Sposób złożenia i odbioru wniosku:

 1. osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 2. za pośrednictwem poczty,
 3. elektronicznie (wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Informacje dotyczące przekazywania wniosków, podań i innych dokumentów do KRUS drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/krus/epuap

UWAGA!

W celu usprawnienia wydania żądanego zaświadczenia adresatem wniosku powinna być jednostka organizacyjna KRUS, w ewidencji której Wnioskodawca figuruje, w przypadku gdy nie figuruje – jednostka, na terenie działania której znajduje się gospodarstwo rolne, a w przypadku gdy nie posiada gospodarstwa rolnego – jednostka właściwa według miejsca zamieszkania. Domownicy rolnika, a także pomocnicy rolnika wnioski o wydanie zaświadczenia wnoszą do jednostki organizacyjnej KRUS, właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, będącego w posiadaniu rolnika, na rzecz którego pracują w tym gospodarstwie.

3. Termin załatwienia wniosku

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia KRUS wniosku o wydanie zaświadczenia. Przed wydaniem zaświadczenia KRUS może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

UWAGA!

Użytkownicy Portalu dla Rolników eKRUS mają możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz opłacenia składek na te ubezpieczenia. Pomocne informacje dotyczące zakładania konta w eKRUS oraz usługi wydawania zaświadczeń za pośrednictwem tego Portalu znajdują się na stronie: https://www.ekrus.gov.pl 

Materiały

KRUS UD-94/2021​_02 Wniosek o wydanie zaświadczenia
21​_KRUS​_UD-94​_2021​_02​_Wniosek​_​_o​_wydanie​_zaswiadczenia.pdf 

Źródło: KRUS

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

 1. Co za idiota pisał ten artykuł, wchodzę do pokoju siedzi 5 kwok, pytam mogę sprawdzić czy niemam zaległości składki KRUS, chwileczkę nazwisko Icek David, Po chwili wszystko jest ok dziękuję miłego dnia ,dowidzenia

 2. Nowy Rząd lewych pasorzytow po ko lewica leniwych idiotow. będzie odpoczywał przez 4 lata, zmęczyli się bataljo przedwyborczą ,nic nie zrobio dla rolników,będą klaskac unijnym idiotom

 3. Rolnicy pracowici ludzie,z wizjo. w przyszłość dla dobra swojej rodziny i kraju nie Powinno być tyle biurokracji, na tyle zatrudnionych ludzi do obsługi ,zalatwiani Piwinni być na bieżąco ,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

PIORiN kontroluje przejścia graniczne z Ukrainą

Granica polsko-ukraińska jest równocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej. W związku z natężonym ruchem granicznym towarów, w Oddziałach Granicznych na granicy z Ukrainą, zwiększono obsadę...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics