Zazielenienie będzie odroczone?

Czterech europarlamentarzystów Albert Dess (koordynator ds. WPR w partii EPP – European People’s Party – Europejska Partia Ludowa), Paol de Castro (koordynator Partii Socjalistów i Demokratów – S&D), Jim Nicholson (koordynator partii Konserwatystów i Reformatorów- ECP) oraz Jens Rohde (koordynator partii Liberalno-Demokratycznej – ALDE) wystosowało list do komisarza ds. rolnictwa UE, Phil’a Hogana, w którym zawarte są postulaty dotyczące odroczenia o rok – tj. do 2016 r. – wprowadzenia wymogów związanych z zazielenieniem. Postulaty te reprezentują stanowiska czterech największych grup politycznych w unijnym komitecie rolnym PE (ComAgri).

 

\"rolnictwo,

 

Według autorów pisma, jest to konieczne, aby zapewnić wdrożenie nowych przepisów w niektórych krajach członkowskich i uchronić rolników przed ewentualnymi sankcjami wynikającymi z niedostosowania do nowych wymogów.

O liście informuje FAMMU/FAPA.

Jak czytamy w komunikacie, już we wrześniu 2013 roku niemiecki parlamentarzysta Albert Dess zgłaszał konieczność odroczenia terminu wprowadzenia wymogu zazieleniaia, wówczas jednak wniosek ten został oddalony. Poważne problemy z wdrożeniem planowanej reformy z dniem 1 stycznia 2015 r. zgłaszały KE już wcześniej rządy kilku krajów członkowskich i grupy rolników.

Większość zmian dotyczących zasad wypłacania płatności bezpośrednich na okres 2014-2020 ma zostać wprowadzona z początkiem 2015 roku. Jedną z nich jest zazielenianie, które oznacza uzależnienie wypłacania 30% dopłat od trzech kryteriów środowiskowych.

Czytaj także:
PROW nie zdąży na czas?
Dopłaty od 2015 roku. Płatność na zazielenienie – trwałe użytki zielone

W wystosowanym do unijnego komisarza ds. rolnictwa liście parlamentarzyści informują o znacznych rozbieżnościach w interpretacji prawidłowego zastosowania zazieleniania, co niesie ze sobą zagrożenie niepoprawnego wdrożenia tych wymogów zarówno przez samych rolników, jak i kraje członkowskie.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego treść opublikujemy na naszym portalu.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here