Zbiory zbóż w Polsce powyżej przeciętnej

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż ogółem szacuje się na niespełna 28,1 mln t, tj. o 4,9% wyżej w porównaniu do ubiegłorocznych, i o 5,1% wyżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy kukurydzy przewidzianej do zbioru na ziarno wynosi ok. 539,3 tys. ha, tj. o 61,8% więcej niż w roku ubiegłym i o 80,9% więcej niż średnia z lat 2006-2010.

Plony kukurydzy uprawianej na ziarno szacuje się na 67,4 dt/ha, tj. o 6,1% mniej niż w roku ubiegłym, natomiast o 17,8% więcej od średniego plonu z lat 2006-2010, a zbiory na ponad 3,6 mln t, tj. o 52,0% więcej niż w 2011 r. i o 113,2% więcej niż średnia z lat 2006-2010.

Powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na niespełna 7,1 mln ha, tj. o 4,2% mniej od zasiewów ubiegłorocznych i o 10,9% mniej od średniej powierzchni zasiewów z pięciolatki 2006-2010, w tym:
− pszenicy na niespełna 2,1 mln ha,
− żyta na ponad 1,0 mln ha,
− jęczmienia na około 1,2 mln ha,
− owsa na ponad 0,5 mln ha,
− pszenżyta na blisko 1,0 mln ha,
− mieszanek zbożowych na około 1,3 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż jarych wynosi 50,8%, a udział powierzchni zbóż ozimych to 49,2%.

W porównaniu do roku ubiegłego udział powierzchni zbóż jarych zwiększył się o 11,6 punktu procentowego, natomiast o tyle samo zmniejszył się udział zasiewów zbóż ozimych. Tak znaczna zmiana struktury zasiewów wynikała z konieczności dokonania przesiewów zbóż jarych po zaoranych zbożach ozimych.

Szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 34,4 dt/ha, tj. o 4,6% więcej niż w 2011 r., i o 9,6% więcej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 24,3 mln t, tj. o 0,2% więcej od ubiegłorocznych, natomiast o 2,5% mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Plony zbóż podstawowych ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 35,8 dt/ha, tj. o 0,3 dt/ha (o 0,8%) więcej od ubiegłorocznych i o 1,5 dt/ha (4,4%) więcej od średnich plonów z lat 2006-2010.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 12,4 mln t, w tym:
− pszenicy na 5916,6 tys. t, tj. o 28,5% mniej niż w roku ubiegłym,
− żyta na 2866,9 tys. t, tj. o 10,2% więcej niż w roku ubiegłym,
− jęczmienia na 585,6 tys. t, tj. o 32,1% mniej niż w roku ubiegłym,
− pszenżyta na 2798,1 tys. t, tj. o 28,7% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
− mieszanek zbożowych na 274,0 tys. t, tj. o 5,5% więcej niż w 2011 r.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oceniono na 33,1 dt/ha, tj. o 4,2 dt/ha (o 14,5%) więcej od ubiegłorocznych i o 5,7 dt/ha (20,8%) więcej od średnich plonów z lat 2006-2010.

Zbiory zbóż podstawowych jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 11871,1 tys. t, w tym:
− pszenicy na 2642,2 tys. t, tj. o 147,6% więcej niż w roku ubiegłym,
− jęczmienia na 3584,3 tys. t, tj. o 45,5% więcej niż zbiory ubiegłoroczne,
− owsa na 1456,7 tys. t, tj. o 5,4% więcej niż w roku ubiegłym,
− pszenżyta na 538,2 tys. t, tj. o 73,4% więcej,
− mieszanek zbożowych na 3649,6 tys. t, tj. o 17,2% więcej niż w 2011 r.

Źródło: GUS
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here