Zdrowie zwierząt: KE przyjęła dwa wnioski. Priorytetem m.in. zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski na rzecz poprawy zdrowia zwierząt i ludzi. Dotyczą one weterynaryjnych produktów leczniczych oraz paszy leczniczej. Celem Komisji jest m.in. zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt.

 

\"rolnictwo,
 

Wnioski KE:

  • Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych zmierza w szczególności do większej dostępności leków w UE i upowszechniania profilaktyki chorób u zwierząt.
  • W zakres wniosku w sprawie modernizacji przepisów dotyczących paszy leczniczej wchodzi teraz także karma dla zwierząt domowych. Głównym celem jest zapewnienie odpowiednich norm jakości i bezpieczeństwa produktów w UE, a jednocześnie utorowanie drogi do lepszego leczenia chorych zwierząt.

Proponowane przepisy będą korzystne dla zwierząt (w tym gatunków wodnych), ich posiadaczy, właścicieli zwierząt domowych, lekarzy weterynarii i przedsiębiorstw (działających zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i paszowym) w całej UE.

Europejski komisarz ds. zdrowia Tonio Borg powiedział: – Istotą obu wniosków jest zdrowie i dobrostan zwierząt. Stanowią one także duży krok naprzód w zakresie zdrowia publicznego, ponieważ wprowadzają środki, które przyczynią się do zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, utrzymując skuteczne działanie antybiotyków u ludzi i zwierząt.

Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

W swoim wniosku Komisja zmierza do dostosowania prawodawstwa dotyczącego leków weterynaryjnych do potrzeb sektora weterynaryjnego, utrzymując przy tym wysoki poziom zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Proponowane rozporządzenie opiera się na obowiązujących przepisach UE w zakresie leków weterynaryjnych gwarantujących, że tylko produkty lecznicze, którym przyznano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, mogą być wprowadzane na rynek. Przepisy te zostały jednak uproszczone, aby umożliwić opracowywanie odpowiednich leków dla zwierząt w UE. To zmniejszenie obciążeń administracyjnych będzie dotyczyć zarówno procedury udzielania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak i monitorowania skutków ubocznych (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii).

Zobacz także:

ARR: Trwają kontrole u producentów poszkodowanych embargiem
Siekierski: KE może odrzucić większość wniosków
MRiRW: list ministra Sawickiego do przewodniczącego KE
KPIR domaga się rekompensat dla producentów mleka
Zboża pod presją wysokiej podaży

Sprawne wprowadzenie w życie proponowanych przepisów jest szczególnie ważne dla mniej popularnych gatunków – takich jak pszczoły, kozy, indyki, konie itp. – dla których brakuje dostępnych leków.

W celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i utrzymania skuteczności działania antybiotyków u ludzi i zwierząt we wniosku wprowadza się możliwość ograniczenia dopuszczania do obrotu i stosowania u zwierząt niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych, które są przeznaczone do leczenia infekcji u ludzi.

Wniosek w sprawie paszy leczniczej

Proponowane rozporządzenie uchyli i zastąpi nieaktualną już dyrektywę (90/167/EWG) dotyczącą wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. Po środkach przepisywanych przez lekarza weterynarii, pasza lecznicza jest drugim ważnym sposobem podawania zwierzętom leków weterynaryjnych. Celem rozporządzenia jest harmonizacja norm wytwarzania i wprowadzania na rynek paszy leczniczej w UE na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, a także uwzględnienie postępu technicznego i naukowego w tej dziedzinie.

Proponowane przepisy mają zagwarantować, że pasza lecznicza jest wytwarzana jedynie przy użyciu specjalnie zatwierdzonych leków weterynaryjnych i przez zatwierdzonych producentów. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe będzie zwalczana poprzez takie środki, jak zakaz stosowania paszy leczniczej profilaktycznie lub jako stymulatory wzrostu. Ponadto w całej UE limity pozostałości leków weterynaryjnych w zwykłych paszach są ustalone na poziomie pozwalającym na uniknięcie rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zakresem wniosku wyraźnie objęto karmę leczniczą dla zwierząt domowych, tak aby zwierzęta (zwłaszcza te cierpiące na choroby przewlekłe) mogły być łatwiej leczone przy wykorzystaniu innowacyjnej karmy dla zwierząt z zawartością substancji leczniczych.

Następne kroki

Zgodnie z procedurą współdecyzji pozostałe instytucje UE, w tym Parlament Europejski i Rada, rozważą przedstawione przez Komisję wnioski i w odpowiednim czasie przyjmą stanowisko.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: KE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here