KPIR domaga się rekompensat dla producentów mleka

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w związku z trudną sytuacją na rynku mleka spowodowaną rosyjskim embargiem wystosowała list do wojewody kujawsko-pomorskiego jako przedstawiciela Rządu RP odpowiedzialnego za realizację polityki gospodarczo-społecznej na obszarze województwa, w którym apeluje o pilne podjęcie działań zmierzających do stabilizacji rynku mleka.

 

\"rolnictwo,
 

– Niemalże codziennie docierają do nas sygnały o pogarszającej się z dnia na dzień sytuacji rolników – producentów mleka. Głównym powodem tego jest embargo rosyjskie nałożone na produkty żywnościowe pochodzące z obszaru Unii Europejskiej. Niektóre mleczarnie zareagowały na te ograniczenia znaczącą obniżką cen skupu mleka. Ceny tego surowca spadają nieprzerwanie od początku bieżącego roku. Obecnie średnia cena mleka w naszym województwie kształtuje się na poziomie 1,35 zł za 1 litr, gdzie jeszcze w maju wynosiła blisko 1,60 zł za 1 litr. Obawiamy się, że mleko surowe potanieje o kolejne kilkanaście groszy, gdyż ceny produktów mlecznych obniżą się w wyniku wprowadzonego rosyjskiego embarga. Do tego dochodzi kwestia kar dla dostawców, którzy przekroczyli przydzielony im roczny limit produkcji mleka. Problem ten dotyczy ponad 4000 gospodarstw z terenu województwa dostarczających mleko surowe do podmiotów skupujących. Są to w większości gospodarstwa zmodernizowane i ukierunkowane na produkcję mleka przy pomocy różnego rodzaju kredytów. Dla wielu z nich, pomniejszone dochody z powodu niższych cen oraz dodatkowe obciążenia wynikające z nałożonych administracyjnie kar za przekroczenie kwot produkcyjnych, mogą być przyczyną utraty płynności finansowej, co w dłuższym przedziale czasowym doprowadzi je do bankructwa. Dotychczasowe działania podejmowane z poziomu UE ( dopłaty do przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz wybranych gatunków serów), których celem jest wsparcie sektora mlecznego są niewystarczające – pisze w liście Prezes KPIR, Ryszard Kierzek.

Zobacz także:

ARR: Trwają kontrole u producentów poszkodowanych embargiem
Siekierski: KE może odrzucić większość wniosków
MRiRW: list ministra Sawickiego do przewodniczącego KE
Zboża pod presją wysokiej podaży

Ponadto unijne ceny interwencyjne zakupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku ustanowione są na tak niskim poziomie, że mechanizm ten nie znajduje zastosowania nawet w obliczu embarga rosyjskiego – zaznacza prezes.

Dlatego Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wprowadzenie rekompensat dla producentów, którzy ponieśli straty z tytułu embarga rosyjskiego, a także o zaniechanie pobierania kar za przekroczone kwoty mleczne za okres 2013/2014 r. Ponadto KPIG domaga się stworzenia prawnych warunków do przesunięcia rat zaciągniętych kredytów przez dostawców mleka surowego.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here