Nowe granice obwodów łowieckich w Wielkopolsce

Prace nad wyznaczeniem granic obwodów łowieckich i ich kategoryzacji zbliżają się ku końcowi. Podczas styczniowego zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono projekt stosownej uchwały w tym zakresie.

Nowe granice obwodów łowieckich w Wielkopolsce
Nowe granice obwodów łowieckich w Wielkopolsce foto:pixabay.com

Marszałek województwa powołał do tego celu zespół, który jest jego organem opiniodawczo-doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwały, w skład którego wchodzą przedstawiciele zarządu województwa, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przedstawiciele zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej – Piotr Walkowski Prezes WIR.

W Wielkopolsce wyznaczono 499 obwodów łowieckich polnych i leśnych

W dniu 28 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu, który zaopiniował niezbędne zmiany do projektu uchwały, gdyż wpłynęło 78 uwag w wyniku konsultacji społecznych.  W Wielkopolsce wyznaczono 499 obwodów łowieckich polnych i leśnych. W toku dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali na ewentualne problemy, jakie mogą pojawić się w  następstwie przyjęcia tej uchwały, a więc bardzo ograniczony czas na przeprowadzenie określonej prawem procedury, brak chętnych na obwody łowieckie, itp. Kolejnym etapem kończącym tok postępowania wyznaczania granic obwodów łowieckich i ich kategoryzacji w naszym województwie jest przyjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Uchwała, obowiązuje od dnia wejścia w życie tj. od 1 kwietnia br.

Kolejny krok to proces opiniowania wniosków kół łowieckich dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich.

W dniu 29 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków. Wielkopolska Izba Rolnicza przesłała szereg uwag do tego rozporządzenia w toku prac legislacyjnych. Niestety czas od ogłoszenia nowych granic do ich wydzierżawienia będzie krótki i niełatwy, co może istotnie wpłynąć realizację gospodarki łowieckiej w tym czasie.

I tak, zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, koła łowieckie w województwie wielkopolskim będą składały wnioski do zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w okresie 30 dni od utworzenia obwodu łowieckiego. Oceny wniosków dokona co najmniej trzyosobowa komisja powoływana przez zarząd Okręgowy PZŁ, w którym na prawach jej członka będzie uczestniczył również przedstawiciel izby rolniczej. Jest to ogrom prac, które trzeba będzie wykonać w jak najkrótszym czasie, aby umożliwić jeszcze  przeprowadzenie samej procedury dzierżawy danego obwodu łowieckiego. Obwody łowieckie wydzierżawiają po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadku obwodów leśnych oraz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – obwody łowieckie polne.

Inwentaryzacja zwierzyny

W kolejnym etapie dzierżawcy, czy też zarządcy obwodów łowieckich, zobowiązani są do przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny w terminie 15 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd, według stanu na dzień jej sporządzenia. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie w sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział przedstawiciele właściwej izby rolniczej uprzednio poinformowani o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd, musi zostać złożony  do zatwierdzenia roczny plan łowiecki sporządzony na okres od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd do dnia 31 marca. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich

Jak wynika z obowiązujących przepisów i terminów, to od dobrej współpracy wszystkich jednostek biorących udział w tym procesie będzie zależało tempo przekazywania obwodów do dzierżawy i oceny rocznych planów łowieckich. Ma to oczywiście bezpośrednie przełożenie na obecność myśliwych w łowiskach i możliwość chociażby ochrony pól przed szkodami łowieckimi.

Źródło: http://wir.org.pl red. Barbara Idczak

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,164FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,360ObserwującyObserwuj
5,900SubskrybującySubskrybuj

Kwiecień to kolejny dobry miesiąc dla dealerów ciągników

Dealerzy ciągników nie mają powodów do narzekania. Po raz drugi w tym roku zanotowali wynik 1221 szt. sprzedanych nowych ciągników. To mniej niż przed...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE